Pollensäsonger 

Sveriges pollensäsong – Pollen från vår till höst

Visste du att en av fyra svenskar lider av pollenallergi med besvär från ögon och luftvägar? Det är vanligast att man är allergisk mot björk- och gräspollen.
Pollensäsongen kan delas in i tre perioder; först våren då lövträden blommar, därefter sommaren med gräspollen och slutligen sensommaren/hösten som är säsong för gråbo.

Trädpollen

Björken är ett av våra vanligaste lövträd och finns i stora delar av landet. Björkpollenallergi är också en av de vanligaste allergierna i Sverige. Säsongen är kort och intensiv, men många med björkpollenallergi får också besvär av pollen från al och hassel som blommar tidigare än björken. För de som bor i södra Sverige kan pollenallergin starta tidigt på våren, ibland så tidigt som i januari eller februari. Störst andel trädpollen finns i de södra delarna av Sverige, men det finns stora lokala variationer.

Gräspollen

De flesta grässorter blommar under högsommaren och släpper pollen i måttliga eller höga halter. Allra högst pollenhalt är det under varma, torra dagar med svag vind. Om du reagerar på en typ av gräspollen är du oftast känslig mot flera. I värsta fall kan du ha allergisymtom från april till oktober. För de flesta är besvären som störst under högsommaren, och då är pollenhalten från gräs vanligen som högst. Av de ängsväxande gräsen är timotej vanligast, även sädesslag och vass tillhör gräsfamiljen. Det gör att du riskerar att utsättas för gräspollen i de flesta utomhusmiljöer och under lång tid.

Gråbopollen

Gråbo blommar lite senare än gräsen och allergibesvären brukar komma under juli-september. Gråbo växer i hela landet förutom i de inre delarna av norra Norrland. Den är vanlig på öppen mark och du hittar den ofta vid vägkanter, gårdar och obrukad mark. Även kryddväxter som t ex basilika och oregano hör till samma växtfamilj som gråbo, så har du gråboallergi kan du få allergisymtom om du äter mat som är smaksatt med dessa kryddor.

Pollenslag

Pollenkalender

  • Kan förekomma
  • Ofta förekommande
  • Alltid förekommande
Februari
Feb
Mars
Mars
April
April
Maj
Maj
Juni
Juni
Juli
Juli
Augusti
Aug
September
Sep
Al
Alm
Asp
Björk
Ek
Gråbo
Gräs
Hassel
Sälg
Februari
Feb
Mars
Mars
April
April
Maj
Maj
Juni
Juni
Juli
Juli
Augusti
Aug
September
Sep

Använd pollenprognosen

Den nationella pollenprognosen är ett värdefullt och användbart verktyg för dig som är pollenallergiker. Pollenprognosen visar hur mycket pollen som finns i luften en viss tid i ditt område. Ifall dina symtom uppstår samtidigt som det är stora mängder av en viss typ av pollen, så kan du misstänka att det är just den sortens pollen du är allergisk mot.

Självtest

Fråga 1 av 8
0%
1. Besväras du av pollenallergi?
2. Vilka symptom upplever du under pollensäsongen och hur ofta?

(Du behöver fylla samtliga alternativ på denna fråga)

Kliande näsa
3. Upplever du astmabesvär (väsande andning, hosta, tungt att andas, andningsbesvär)?
4. Tar du någon behandling under pollensäsongen?
5. Vilken typ av hjälpmedel/medicin använder du under pollensäsongen?
6. Har du allergiska besvär under pollensäsongen trots regelbunden medicinering?
7. Hur nöjd är du med din nuvarande behandling?
8. Utgör din pollenallergi ett hinder för dig i din vardag?

När pollen är pest

Misstänker du pollenallergi? Om du märker att du nyser och har besvär av en täppt eller rinnande näsa under vissa tider av året, så kanske du har pollenallergi, även känt som hösnuva. Den här typen av allergi får du för att pollen från till exempel gräs (vanligast timotej) och träd (vanligast björk) flyger omkring i luften omkring oss.

Symtom vid pollenallergi