Sveriges pollensäsong - Pollen från vår till höst

Visste du att en av fyra svenskar lider av allergier med besvär i ögon och luftvägar? Eller att hälften av dessa orsakas av gräspollen?

Själva pollensäsongen kan delas i tre perioder; först våren då lövträden blommar, därefter sommaren med gräspollen och slutligen sensommaren/hösten som är gråbons säsong.

Gräspollen

De flesta grässorter blommar under högsommaren och släpper då pollen i måttliga eller höga halter. Allra högst pollenhalt är det under varma, torra dagar med svag vind. Om du reagerar på en typ av gräspollen är du oftast känslig mot flera. I värsta fall kan du ha allergisymptom från april till oktober. Men för de flesta är besvären som störst under högsommaren, och då är pollenhalten från gräs vanligen som högst.

Förutom ängsväxande gräs där timotej är vanligast, så hör även sädesslag och vass till gräsfamiljen. Det gör att du riskerar att utsättas för gräspollen i de flesta utomhusmiljöer.

Trädpollen

Björken är ett av våra vanligaste lövträd och finns i stora delar av landet. Det gör att björkpollenallergi är vanligt i Sverige. Säsongen är kort och intensiv, men många med björkpollenallergi får också besvär av pollen från andra lövträd som al och hassel. Dessa har sin blomning tidigare än björken, vilket gör att om du bor i södra Sverige kan du få allergibesvär redan tidigt under våren. Störst andel trädpollen finns generellt i landets södra delar, men de lokala variationerna kan vara stora.

Gråbopollen

Gråbon blommar lite senare än gräsen och allergibesvären brukar komma under juli-september. Gråbo växer i hela landet förutom i de inre delarna av norra Norrland. Den är vanlig på öppen mark och du hittar den ofta vid vägkanter, gårdar och obrukad mark. Även kryddväxter som ex. basilika och oregano hör till samma växtfamilj som gråbo, så har du gråboallergi kan du få allergisymptom om du äter mat som är smaksatt med dessa kryddor.

Använd pollenprognosen

Den nationella pollenprognosen är ett värdefullt och användbart verktyg för dig som är pollenallergiker. Pollenprognosen visar hur mycket pollen som finns i luften en viss tid i ditt område. Ifall dina symptom uppstår samtidigt som det är stora mängder av en viss typ pollen, så kan du misstänka att det är just den sortens pollen du är allergisk mot.

Följ prognosen här »

När pollen är pest

Misstänker du pollenallergi? Om du märker att du nyser och har besvär av en täppt eller rinnande näsa under vissa tider av året, så kanske du har pollenallergi, även känt som hösnuva. Den här typen av allergi får du för att pollen från till exempel gräs (vanligast timotej) och träd (vanligast björk) flyger omkring i luften omkring oss.

Läs mer om pollenallergi »

Senast uppdaterad: 9 mars 2018