Symptom vid pollenallergi

De vanligaste symptomen vid pollenallergi (även kallat hösnuva) är besvär från ögon och näsa. Allergi orsakar också trötthet, som kan upplevas som mycket ansträngande. Det spelar ingen roll om du är allergisk mot trädpollen eller gräspollen – symptomen är desamma.

Som allergiker kan du uppleva ett eller fler av följande symptom

  • Röda och irriterade ögon (klåda och rinnande)
  • Rinnande (vattnig snuva) och/eller täppt näsa, klåda i näsa och/eller svalg
  • Överkänslighet i näsan
  • Nysningar (ofta många nysningar efter varandra)
  • Trötthet
  • Svårt att andas (ihållande hosta, pipande andning)
  • Eksem

Ibland kan man få hosta (rethosta) och andnöd, vilket kan vara tecken på astma. Oftast brukar då symptomen förvärras vid ansträngning. Det är vanligast att symptomen visar sig när det är som mest pollen i luften.

Regniga dagar är ofta pollenallergikers räddning. Men visste du att det finns något som heter ”åskvädersastma”?  Detta är ett fenomen där gräspollen dras upp i luften vid uppbyggnaden av ovädret. Pollenet slås sönder i den fuktiga, elektriska luften i åskmolnet, och faller sedan till marken i samband med kraftiga åskregn (kallras)  som ofta följer ett oväder. Vid inandning av sönderslagna gräspollen kan vissa drabbas av åskvädersastma.

Ta dina allergisymptom på allvar

Om du inte behandlar din allergi kan det finnas risk att utveckla allergisk astma, det kallas för den allergiska marschen. Det är därför viktigt att du tar dina symptom på allvar. Blir du inte hjälpt av din nuvarande allergimedicin är det viktigt att du söker vård för vidare allergiutredning. Oavsett om du har lindrig, måttlig eller svår pollenallergi så finns det hjälp att få. Du ska kunna njuta av våren och sommaren oavsett du har allergi eller inte.

Varför får jag symptom?

Du har allergi eftersom din kropps immunsystem tolkar ett visst ämne (allergen), exempelvis pollen, som något skadligt för kroppen. Din kropp har fel, pollen är inte skadligt för kroppen. Men eftersom kroppen ser det som skadligt utsöndras histamin varje gång du exponeras för det ämne du är allergisk mot, i detta fall pollen, och det är då du upplever allergiska symptom.

Man vet inte varför vissa människor utvecklar allergi och andra inte, men arv (gener) är en viktig faktor.

Förkylning eller allergi – hur vet jag?

Om du ofta är täppt i näsan, nyser och har kliande och irriterade ögon under vår- och sommarhalvåret kanske du är allergisk mot pollen. Liknande symptom har man vid förkylning, så hur ska man veta vad som är vad?

Grundregeln är att en vanlig förkylning oftast går över inom en vecka, medan pollenallergi kan hålla i sig betydligt längre än så. Många tror, av misstag, att de har drabbats av en långdragen förkylning, när det snarare är pollenallergi som de lider av.

  Pollenallergi Förkylning
Näsa och hals Nysattacker – flera nysningar i sträck.Snuvan är lättflytande och näsan rinner, kliar och är täppt. Klåda i halsen. Sporadiska nysningar. Snuvan blir ofta trögflytande efter en tid och näsan rinner och är täppt. Ont i halsen
Ögon  Röda, kliar, svullna, irriterade Oftast inga symptom från ögon
Kroppstemperatur I regel ingen feber Låg feber kan förekomma
Varaktighet Kan vara i flera veckor, återkommer varje år Går ofta över av sig själv inom någon vecka
Senast uppdaterad: 9 mars 2018