Gräspollen

Gräs

Familj

Gräs tillhör familjen enhjärtbladiga växter (Poaceae).

Utseende 

Många gräsarter är gröna året om. Gräset kan spridas och växa i hög takt eftersom det trivs trots att det betas. Bladen är långa och smala med ”skedar” omkring stam och blommor.

Plats 

Gräs är vanligt förekommande i hela Europa.

Blomningstid 

Gräs blommar generellt mellan maj och september och har sin topp i juni. Blomningstiden kan variera beroende på art och var gräset är beläget. Gräs i städer blommar tidigare än vid havet och vid bergen. Koncentrationer av gräspollen i luften är normalt som högst ett par månader efter blomningsperiodens start.
Det finns många gräsarter i Europa:

Timotej (Phleum pratense) är utbrett i Europa och kan hittas på åkrar, ängar, hö och kring vägkanter. Timotej blommar från början till mitten av sommaren och är ett våra vanligaste gräs.
Ängskavle (Alopecurus pratensis) hittas i slätter och berg och blommar i maj.
Vårbrodd (Anthoxanthum odoratum) är en mycket utbredd gräsart i Europa och blommar från april till juni.
Knylhavre (Arrhenatherum elatius) är ofta använt för foder och hö och finns på ängar och betesmarker. Arten blommar från maj till juli.
Ängsgröe (Poa pratensis) är en utbredd gräsart som används för gräsmattor och kan hittas både på lågland och i alpina områden. Arten blommar från maj till juli.
Luddlosta (Bromus hordaceus) är vanlig runtom hela europa, från slätter till medelhöga bergskedjor och blommar från maj till juli.
Flyghavre (Avena fatua) hittas i slätter och omkring berg och blommar från juni till augusti.
Engelskt rajgräs (Lolium perenne) återfinns ofta på ängar och åkrar. Arten blommar från maj till september.
Hundäxing (Dactylis glomerata) finns på ängar, omkring vägkanter och i skogsbryn. Det blommar från maj till juli.
Rörsvingel (Festuca arundinacea) finns i låglandsskogar, våta ängar och vägkanter. Gräsarten blommar mellan juni och augusti.
Luddtåtel (Holcus lanatus) hittas i låglandsområden och blommar från maj till augusti.

Korsallegi Gräs 

Det finns en hög grad av potentiell korsallergi för andra gräsarter. Om man är gräspollenallergisk kan man också vara känslig mot födoämnen till exempel jordnötter, kiwi, melon, rågmjöl, vetemjöl, havre, sojabönor, ärtor, lök majs och tomat, då dessa innehåller allergen som liknar gräset i sin struktur.

Läs mer om korsallergier

Reletarade artiklar

Alla artiklar