Gärs timotej

Allergiutredning

Ta reda på vad du är allergisk mot.

Misstänker du att du är allergisk, men är osäker på vad som orsakar allergin, bör du boka tid hos läkare eller allergispecialist för att få en diagnos.

Allergiutredning

I de allra flesta fall är det din läkare på din vårdcentral som initialt hjälper dig. Din läkare kommer sannolikt att ställa frågor till dig om dina symtom. Frågor som hur mycket symtomen påverkar dig, när de inträffar och hur länge de varar. Därför kan det vara bra att föra dagbok över dina symtom och hur du behandlar dem, så att du kan prata igenom det med din läkare.

Eftersom allergi tenderar att förekomma i familjer kan du bli tillfrågad om någon i din familj någonsin har haft pollenallergi, eller en annan typ av allergi eller eksem.

Din vårdgivare kanske vill göra en enkel undersökning, som att titta på dina ögon, öron, näsa och hals. Om dina symtom påverkar dina lungor, som hosta eller väsande andning (det där visslande ljudet när du andas in), kan du bli ombedd att göra ett lungfunktionstest.

Även om du kan få en diagnos enbart baserat på symtomen, behöver du få veta den exakta anledningen till allergin, därför görs även ett allergitest. Det finns olika sätt att göra allergitest. Ett blodprov får du svar på inom några dagar och ett allergipricktest på huden ger resultatet inom 15 minuter.

Resultatet från allergitestet tillsammans med din sjukdomshistoria kan då avgöra om du har allergi.

Om dina allergisymtom är milda och orsaken är uppenbar, kommer din läkare att kunna ge råd och diskutera behandlingsalternativ med dig. Men om din allergi är allvarligare eller det inte är klart vad som orsakar dina symtom, kan du bli remitterad för en större allergiutredning som oftast görs av en allergispecialist.

Tips!

I appen Pollenkoll kan du använda dagboksfunktioinen för att registrera dina symtom och mediciner och enkelt exportera resultatet till din email eller välja att skriva ut. 

När ska du kontakta läkare?

  • Har du allergisymtom?
  • Behöver du ta mer och mer medicin för att lindra besvären?
  • Påverkas andningen?
  • Är du orolig för att allergin ska utvecklas till astma?

Om du upplever att du har en påverkan på din vardag så har du troligtvis inte en tillräcklig behandling. Då är det viktigt att du gör en allergiutredning och få en diagnos.  Det viktiga är att du mår bra och inte besväras av din allergi. Du kan tillsammans med läkare besluta om vilken behandling som är mest lämplig för dig.

Hitta en klinik som behandlar allergi

Så här går ett pricktest till:

1.

Ett antal droppar som innehåller vanliga allergen, t ex björk- eller gräspollen eller pälsdjur, placeras i en lång rad på underarmens insida.

2.

Med en lansett prickar man sedan igenom alla droppar på huden. En ny lansett används för varje droppe. Överflödet av vätska torkas sedan bort.

3.

Efter 15 minuter är det dags att läsa av testet. Under väntetiden kan du få lite klåda på armen. Undvik att klia dig så att inte testresultatet påverkas.

4.

Sköterskan läser av resultatet. Om du är allergisk uppstår en rodnad och liten svullnad, ungefär som ett myggbett, där droppen av det ämne du är allergisk mot suttit. Visar pricktestet positivt för allergi kommer din läkare/sjuksköterska att diskutera olika behandlingsalternativ med dig.

Allergitest via blodprov

Läkaren kan välja att ta ett blodprov för att avgöra om du har allergi eller för att bekräfta ett resultat från ett pricktest. Blodprovet skickas till ett laboratorium och resultatet skickas till din läkare inom några dagar. Precis som vid ett pricktest är syftet med testet att ta reda på vilket allergen (ämne) du är allergisk mot. Om du är allergisk har din kropp tillverkat antikroppar (IgE) mot ett specifikt allergen. Det är mängden antikroppar som mäts i ditt blodprov.

Mer om IgE och antikroppar

Antikropparna som orsakar den allergiska reaktionen kallas immunoglobin E (IgE). Din kropp producerar olika former av IgE för varje specifikt allergen, många av dessa specifika former av IgE kan mätas. Blodprovet mäter mängden antikroppar i blodet, om nivån är hög och ett identifierat allergen stämmer med dina allergisymtom, betyder det att du är allergisk. En del mediciner påverkar resultatet vid pricktest. Din läkare kan därför välja att ta blodprov om du har en hudåkomma, äter medicin som t ex antihistamin eller om du har pågående allvarliga allergisymtom.

Självtest

Fråga 1 av 8
0%
1. Besväras du av pollenallergi?
2. Vilka symptom upplever du under pollensäsongen och hur ofta?

(Du behöver fylla samtliga alternativ på denna fråga)

Kliande näsa
3. Upplever du astmabesvär (väsande andning, hosta, tungt att andas, andningsbesvär)?
4. Tar du någon behandling under pollensäsongen?
5. Vilken typ av hjälpmedel/medicin använder du under pollensäsongen?
6. Har du allergiska besvär under pollensäsongen trots regelbunden medicinering?
7. Hur nöjd är du med din nuvarande behandling?
8. Utgör din pollenallergi ett hinder för dig i din vardag?

Här hittar du kliniker
som behandlar allergi

Sök hjälp
barn på läkarbesök
Snabbfråga