Pollenprognos Sundsvall
Daglig pollenrapport

Här finns hjälp
19°C
17°C
15°C
18°C
Gråbo
Låga halter
Gräs
Låga-måttliga halter

Inga halter eller uppgifter rapporterade för

AlAlmAmbrosiaBjörkBokEkHasselSälg/Vide

Dagens pollenbesvär
nära Sundsvall

  • Inga besvär
  • Lite besvär
  • Mycket besvär

Baserat på användares upplevda symptom  

Hjälp och ta hjälp av andra för att se hur pollensituationen ser ut i ditt område just nu.

I Sverige finns det 20 mätstationer som mäter pollenprognoser. De ligger spritt över landet och många allergiker saknar en mätstation nära sig. Beroende på hur långt man befinner sig från en mätstation, desto osäkrare blir pollendata. Väder och vind har också stor betydelse.

Pollenkoll uppmuntrar därför pollenallergiker att hjälpa varandra. Tala om hur du mår i din pollenallergi just nu och ta hjälp av andra för att se hur andra nära dig mår idag. På så sätt får du en uppskattning på hur stora pollenbesvär det är i ditt område eller dit du ska åka.

Symptomkarta visas både som graf och karta ”heatmap” och data uppdateras dagligen över dygnet. Data som visas baseras på andra användares upplevda symptom och ingen hänsyn tas till medicinering eller specifika pollenslag. Data ersätter inte en pollenprognos men visar en övergripande bild över hur pollenallergiker mår just nu.

Pollenkalender - Sundsvall 2023

Låga halter

Måttliga halter

Höga halter

För att se komplett historiska data ladda ned pollenkoll som app

febfebruari
marmars
aprapril
majmaj
junjuni
juljuli
augaugusti
sepseptember
Al
Alm
Ambrosia
Björk
Bok
Ek
Gräs
Gråbo
Hassel
Sälg/vide
febfebruari
marmars
aprapril
majmaj
junjuni
juljuli
augaugusti
sepseptember

Data: Palynologiska laboratoriet. Kalendern visar pollensäsongen 2023 baserat på mätstationen i Sundsvall.