Frågor och svar om pollenallergi och behandlingar

Här hittar du svaren på några vanliga frågor. Undrar du över något annat så får du gärna kontakta oss på mail eller telefon!

Vad kan jag fråga min läkare?

Det är alltid viktigt att förbereda sig inför ett läkarbesök och det är inte alltid lätt att komma ihåg alla frågor som man vill ställa till läkaren.

Här hittar du förslag på frågor som du kan ställa till din läkare om du funderar på hur din allergi påverkar dig och undrar om vilken eller vilka behandlingar som kan vara lämpliga för dig. Lägg gärna till ytterligare frågor som känns relevanta för dig och ta med inför ditt nästa läkarbesök.

9 frågor till din läkare

Vad är allergi?

Immunförsvarets uppgift är att skydda kroppen mot bakterier, virus, svampar och parasiter. Hos en del reagerar immunförsvaret även på ämnen som normalt är ofarliga. Det är det som kallas allergi.

Varför blir man allergisk?

Tyvärr vet man inte varför en del blir allergiska, men man vet att arv har betydelse och ökar risken för allergi. Det är vanligt att flera i samma familj har pollenallergi. Besvären börjar ofta i skolåldern eller hos unga vuxna och avtar ofta efter medelåldern.

Vilka pollensorter kan orsaka allergi och när?

Pollensäsongen kan delas in i tre perioder; först våren då lövträden blommar, därefter sommaren med gräspollen och slutligen sensommaren/hösten som är säsong för gråbo.

Hur vanligt är pollenallergi?

En av fyra svenskar har pollenallergi med besvär från ögon och luftvägar? Det är vanligast att man är allergisk mot björk- och gräspollen.

Vilken pollenallergi är vanligast?

Björkpollenallergi är en av de vanligaste allergierna i Sverige. Säsongen är kort och intensiv, men många med björkpollenallergi får också besvär av pollen från al och hassel som blommar tidigare än björken.

När är det säsong för björkpollen?

Det beror på var man bor i Sverige från mitten på mars i söder till juni i norr. Det är vanligt att man även är känslig mot al och hassel när man har björkpollenallergi. De blommar tidigare och ibland kan al- och hasselpollen förekomma redan i januari, februari.

När är det säsong för gräspollen?

De flesta grässorter blommar under högsommaren och släpper pollen i måttliga eller höga halter. Allra högst pollenhalt är det under varma, torra dagar med svag vind. Om du reagerar på en typ av gräspollen är du oftast känslig mot flera. I värsta fall kan du ha allergisymptom från april till oktober.

Vad är korsallergi?

När man har korsallergi reagerar man på födoämnen som liknar det man är allergisk emot. Det beror på att immunsystemet inte kan skilja på ämnet som man är allergisk mot och andra ämnen. Vid pollenallergi är det vanligt med korsallergi och allra vanligast är det vid björkpollenallergi. Risken för korsallergi ökar om man är allergisk mot flera pollensorter t ex björk och gräs och om man har svår allergi.

Vilka symptom är vanliga vid pollenallergi?

De vanligaste symptomen vid pollenallergi som även kallas för hösnuva, är besvär från ögon och näsa. Allergi orsakar också trötthet, vilket ofta är väldigt påfrestande. Det spelar ingen roll om du är allergisk mot trädpollen eller gräspollen – symptomen är desamma.

Varför får jag allergisymptom?

Du har allergi eftersom din kropps immunsystem felaktigt tolkar ett ämne, t ex pollen, som något skadligt för kroppen. Din kropp har fel, pollen är inte skadligt. Men eftersom kroppen tror att pollen är skadligt startar en försvarsreaktion som innebär att histamin utsöndras varje gång som du stöter på pollen. Det är då du får allergiska symptom.

Hur hänger allergi och astma ihop?

Dina övre och nedre luftvägar, (näsa och lungor) sitter ihop. En inflammation som orsakas av en allergisk reaktion i näsan, kan sprida sig ner till dina lungor och orsaka astma.

Hur vet jag om mitt barn är allergiskt och inte förkylt?

Upprepade nysningar, nästäppa och rinnsnuva kan vara symptom på pollenallergi. Dessutom kanske ditt barn kämpar med rinnande, röda och kliande ögon. Det här är symptom som liknar de vid vanlig förkylning och det är lätt att ta fel och tro att barnet är förkylt. Om symptomen inte ger med sig och försämras vissa tider på året, så kan det vara allergi.

Hur behandlas pollenallergi?

Det första rådet är ofta att undvika det som du är allergisk mot. Det är tyvärr nästintill omöjligt att undvika pollen. Det finns idag olika sätt att behandla allergi beroende på svårighetsgrad. Det finns allergimedicin som lindrar symptom (både receptfria men även receptbelagda läkemedel), och vid svårare pollenallergi finns även allergivaccination, som både lindrar symptom men även behandlar grundorsaken till allergin.

Vad finns det för symptomlindrande behandlingar vid pollenallergi?

Symptomlindrande medicin kommer i olika former – tabletter, nässpray och ögondroppar. Vid lindrig allergi är antihistamintabletter en av de vanligaste allergimedicinerna som de flesta brukar prova. Antihistamin brukar lindra symptom som nästäppa, rinnsnuva, nysningar och klåda i näsa och ögon. När inte behandling med antihistamin räcker finns nässpray med kortison och när det inte heller räcker finns kortisontabletter.

Finns det några biverkningar med antihistaminer?

En del antihistaminer kan ibland orsaka trötthet, dåsighet och huvudvärk. Nässpray och ögondroppar med antihistaminer kan ibland irritera slemhinnorna när man tar medicinen men annars är det ovanligt med biverkningar bland moderna antihistaminläkemedel. De flesta anses säkra både när man är gravid och ammar. Om du får biverkningar eller inte blir besvärsfri av dina antihistaminer är det viktigt att du pratar med din läkare om andra alternativ. Alla reagerar olika på olika mediciner och även om du inte blir bra av en sort är det mycket möjligt att du kan bli hjälpt av en annan behandling.

När används kortison?

Nässpray med kortison (nasala steroider) brukar användas när antihistamin inte räcker till för att lindra allergisymptomen. En nackdel med kortison är att det tar tid innan effekten blir kännbar. Och det måste tas regelbundet Den vanligaste biverkningen till nässpray med kortison är näsblod. Fördelen är att medicinen bara verkar lokalt i näsan utan att påverka resten av kroppen. Vid svår allergi kan kortison även ges som tabletter men påverkar då hela kroppen med ökad risk för biverkningar. Tidigare gavs även kortison med injektioner men det rekommenderas inte längre på grund av långsiktiga biverkningar.

Vad är allergivaccination?

Allergivaccination är en behandling som påverkar immunförsvaret. Genom denna behandling ”omprogrammeras” immunförsvaret så att det inte reagerar på det du är allergisk mot. Det gör att allergin minskar eller i bästa fall försvinner helt.

Finns det några biverkningar med allergivaccination?

Eftersom sprutorna och tabletterna innehåller ämnen som kroppen är allergisk mot, finns en naturlig risk för olika typer av allergiska reaktioner. Den vanligaste är klåda och rodnad vid injektionsstället, eller i munnen vid tablettbehandling. Mindre vanligt är irritation i ögonen, nästäppa eller astmabesvär. I sällsynta fall kan kroppen reagera med en mer allvarlig allergisk reaktion. Därför ska man alltid vänta på mottagningen 30 minuter efter sprutan. Om man använder tabletterna ska den första tabletten tas på läkarmottagningen, men sedan kan tabletterna tas utan övervakning i hemmet.

Hur effektiv är allergivaccination?

Mer än 80 % av de som behandlas med allergivaccination upplever en klar förbättring i sin allergi och en del blir helt fria från besvär. Till skillnad från vanlig symptomlindrande allergimedicin som bara hjälper för stunden, så har allergivaccination en varaktig effekt och en potential att hindra en fortsatt allergiutveckling.

Hur länge har man effekt av allergivaccination?

Avslutad behandling ger kvarvarande effekt i flera år. I vetenskapliga studier har man sett effekt i upp till sju år efter avslutad behandling med injektioner. Längre än så har man inte kontrollerat. Allergivaccination i tablettform är en nyare behandlingsform och det finns publicerade data som visar att även allergivaccination i tablettform har bibehållen effekt efter avslutad behandling.

Måste man behandlas med injektioner?

Nej, inte om du är allergisk mot björk, gräs eller kvalster, då kan du ta vaccinet i tablettform. Du tar en tablett dagligen i tre år.

Vad är skillnaden mellan allergivaccination och behandling med symptomlindrande allergimedicin?

Vanlig symptomlindrande allergimedicin behandlar bara symptomen. Allergivaccination behandlar orsaken till allergin och gör att du får förutsättningar att reducera mängden allergisymptom och ibland bli helt och hållet besvärsfri från symptomen.

Vilka andra effekter har allergivaccination?

Har du en allergi, är det lätt att nya allergier eller astma utvecklas. Att allergivaccination kan motverka utveckling av astma har endast visats i studier där injektionsbehandling använts.

Kan allergivaccination bota min allergi?

Allergivaccination är idag den enda behandlingen som påverkar orsaken till allergi och har potential att bota sjukdomen. Den botar inte alla till 100 %, men de allra flesta blir bättre och behöver mindre av sin vanliga medicin.

Fungerar allergivaccinationen även mot födoämnesallergier?

Det finns än så länge inte någon allergivaccination mot födoämnesallergier.

Mot vilka allergier kan vaccinationen ges?

Pollen (gräs och lövträd), pälsdjur (katt och hund), bi- och getinggift samt kvalster.

Varför använda allergivaccination?

Allergivaccination behandlar orsaken till allergin. När du behandlas med allergivaccination minskar eller förhindrar du helt de allergiska besvären i t ex ögon, näsa och lungor. Denna behandling kan därför förbättra livskvaliteten för allergiker. Fler allergiker som blir av med allergin eller får minskade besvär innebär också en förbättrad samhälls- och landstingsekonomi till följd av minskad sjukfrånvaro och färre läkarbesök.

Hur snabbt verkar behandlingen?

Effekten kommer vanligtvis efter några månaders behandling. Du som påbörjar behandlingen på hösten eller vintern, kommer att få effekt följande pollensäsong. Ju tidigare innan pollensäsongen behandlingen startar, desto bättre effekt får du av allergivaccination redan första säsongen.

Hjälper allergivaccination mot astma?

Det finns en stark koppling mellan allergi och astma då andningsvägarna hänger samman. Det är därför vanligt att patienter med allergi först upplever besvär från näsa och ögon men i ett senare skede av sin sjukdomsutveckling får astmabesvär. Det är vid kvalsterallergi visat att allergivaccination kan hjälpa patienter att få bättre kontroll över sin astma. Vidare är det visat att barn med hösnuva som fått allergivaccination i lägre utsträckning får astmasymtom jämfört med barn som fått enbart symtomatisk behandling.

Hur går allergivaccination till?

Behandlingen går till så att du får sprutor eller tabletter med det ämne som du är allergisk mot. Inledningsvis ges veckovisa injektioner med små doser och därefter höga doser var sjätte vecka i tre till fem år, för att bygga upp ett långvarigt skydd. Om du får allergivaccination i tablettform tar du en tablett om dagen under 3 år.

Vilka bör behandlas med allergivaccination?

Allergiker som upplever sina allergisymptom som besvärande trots att de tar bästa möjliga symptomdämpande allergimedicin bör erbjudas allergivaccination av sitt landsting. Allergivaccination brukar ges till personer som inte lindras optimalt av sin vanliga allergimedicin. Behandlingen ges även när allergierna påverkar patientens sociala liv eller arbetsliv. En del är allergiska mot exempelvis både björk- och gräspollen, så att hela våren och sommaren förstörs. Man kanske stöter på djur hos släkt och vänner eller tvingas stanna hemma från jobb eller skola för att andra har djur hemma. Även de som har drabbats av en livshotande reaktion vid bi- eller getingstick, brukar erbjudas behandlingen.

Snabbfråga