Pollenallergi hos barn

Att vara ute och leka med sina kompisar, springa omkring på lekplatsen eller plocka blommor på ängen – det tillhör vardagen för barn. Men har du ett barn som lider av pollenallergi så kanske ditt barn inte orkar vara med på samma sätt.

Barn och pollenallergi

Har du märkt att ditt barn ofta snörvlar och nyser eller klagar på att ögonen kliar eller rinner under vissa tider på året? Det kan bero på pollenallergi, även kallat hösnuva. Pollenallergi är vanligt och beror på att det finns pollen från gräs, lövträd eller gråbo i luften vi andas.

Allergi uppkommer för att immunsystemet tolkar pollen som något farligt. Även om pollen är helt ofarligt, så tar kroppen fel och reagerar på pollen och det orsakar allergisymptomen. Man vet idag inte varför immunsystemet överreagerar, men arv kan ha betydelse. Föräldrar till barn med allergier är ofta också allergiska.

Ditt barns allergisymptom kan vara värre under vissa tider på dagen, när mängden pollen som orsakar besvären är som högst. Vädret kan också ha betydelse. Höga halter av pollen flyger vida omkring en varm och blåsig dag.

Allergin kan även störa nattsömnen och göra barnet extremt trött om dagarna. Dessutom kanske ditt barn kämpar med koncentrationen i skolan och hindras att vara med på utomhusaktiviteter med sina vänner på grund av att allergisymptomen är jobbiga. Obehandlad allergi kan dessutom öka risken att barnet utvecklar astma.

Du kan förebygga de allergiska besvären genom att se till att ditt barn får träffa en läkare och bli utredd för sin allergi. Läkaren ger råd vilken allergibehandling som lämpar sig bäst för ditt barn.

 

Känner du igen symptomen?

De vanligaste symptomen på pollenallergi kommer från ögon och näsa. Allergi kan störa nattsömnen vilket kan leda till att barnet kan få svårigheter att koncentrera sig i skolan. Att vara ute och leka kan också vara jobbigt under pollenperioden.

Allergisymptom liknar ofta en vanlig förkylning eller influensa. Men om besvären återkommer kan du misstänka att symptomen beror på allergi, speciellt om det är under vår och sommarmånaderna.

 

De vanligaste symptomen på pollenallergi är:

  • Nästäppa, rinnsnuva
  • Upprepade nysningar
  • Rinnande och/eller röda ögon
  • Kliande näsa, ögon eller hals
  • Dålig nattsömn
  • Trötthet

Läs mer om allergisymptom »

Utnyttja pollenprognosen

Har du barn med pollenallergi så är den dagliga pollenprognosen ett värdefullt verktyg. Prognosen ger en uppfattning om hur mycket pollen som finns i luften under en viss tid i ditt område.

Om ditt barns besvär uppstår samtidigt som pollenprognosen visar en hög halt av ett visst pollen, så är det sannolikt att det är vad som orsakar ditt barns allergi.

Kolla din lokala pollenprognos »

Allergibehandling för barn

Om ditt barn har det jobbigt med sin allergi kan behandling vara nödvändig. Det finns olika allergibehandlingar. En del mediciner behandlar symptomen, andra behandlar orsaken till allergin.

Diskutera med din läkare vad som passar bäst för just ditt barn. Läkaren tar hänsyn till flera faktorer vid valet av behandling, som hur besvärliga symptomen är, hur mycket vardagen påverkas, ditt barns allmänna hälsotillstånd och även era önskemål.

Läs mer om hur allergi kan behandlas »

Lider ditt barn av pollenallergi. Här kan du söka hjälp »

Senast uppdaterad: 9 mars 2018