Farförälder leker med barnbarn ute i gräset

Hösnuva

Pollenallergi hos barn

Att kunna vara ute och leka med sina kompisar, spela fotboll och cykla tillhör vardagen för barn. Men har du ett barn som besväras av pollenallergi så kanske ditt barn inte orkar vara ute på samma sätt.

Barn och pollenallergi

Har du märkt att ditt barn ofta snörvlar och nyser, eller klagar på att ögonen kliar och rinner under vår eller sommar? Det kan bero på pollenallergi, som även kallas hösnuva. Pollenallergi är vanligt och beror på att det finns pollen från lövträd, gräs eller gråbo i luften vi andas. Vanligast är allergi mot björkpollen och gräspollen.

Pollenallergi beror på att immunsystemet tolkar pollen som något farligt. Även om pollen är helt ofarligt, så tar kroppen fel och reagerar på pollen och det orsakar allergisymtom. Man vet inte varför immunsystemet överreagerar, men arv har betydelse. Föräldrar till barn som är allergiska är ofta själva allergiska.

Ditt barns allergisymtom kan vara värre under vissa tider på dagen, när mängden pollen som orsakar besvären är högst. Vädret har också betydelse; en varm och blåsig dag flyger mycket mer pollen omkring än en vindstilla och regnig dag. Obehandlad allergi som orsakar symtom ökar risken att barnet utvecklar astma.

Om du misstänker att ditt barn är allergiskt, se till att ditt barn får träffa en läkare och bli utredd för sin allergi, det finns behandlingar som hjälper. Läkaren ger råd om vilken allergibehandling som passar bäst för ditt barn.

flicka tittar ut

Barn, pollenallergi och skola

Allergi påverkar ofta nattsömnen så att barnet blir extremt trött om dagarna. Men även själva allergin kan göra barnet trött. Det blir svårt för barnet att koncentrera sig i skolan och att vara med på utomhusaktiviteter. Barn med jobbig pollenallergi kan påverkas negativ i skolresultaten.

I Sverige ligger många nationella prov på våren, när pollenallergiker har det som värst. En studie har visat att barn som är allergiska får lägre betyg än barn som inte är allergiska.

Känner du igen symtomen?

Allergisymtom liknar ofta en vanlig förkylning. Om besvären återkommer bör du misstänka att symtomen beror på allergi, speciellt om det är under vår- och sommarmånaderna.

De vanligaste symtomen på pollenallergi är:

  • Nästäppa, rinnsnuva
  • Upprepade nysningar
  • Rinnande och/eller röda ögon
  • Kliande näsa, ögon eller hals
  • Dålig nattsömn
  • Trötthet

Så här skiljer du pollenallergi från en förkylning

Ta hjälp av pollenprognosen

Har du barn med pollenallergi så är den dagliga pollenprognosen till hjälp. Prognosen ger dig en uppfattning om hur mycket pollen som finns i luften i ditt område.

Om ditt barns besvär kommer samtidigt som pollenprognosen visar en hög halt av ett visst pollen, så är det sannolikt att det är orsaken till barnets allergi.

Se hela veckans prognos

Här finns hjälp

Allergibehandling för barn

Om ditt barn har det jobbigt med sin allergi bör allergin utredas och behandlas. Det finns olika allergibehandlingar, en del behandlar symtomen, andra behandlar orsaken till allergin.

Diskutera med din läkare vad som passar bäst för just ditt barn. Läkaren tar hänsyn till flera faktorer vid valet av behandling, till exempel hur besvärliga symtomen är, hur mycket vardagen påverkas, ditt barns allmänna hälsotillstånd och även era önskemål.

Hitta rätt allergibehandling för ditt barn