Pollenprognos Norrköping

daglig pollenrapport

12°C
9°C
10°C
8°C

Dagens pollenbesvär nära Norrköping
baserat på användares upplevda symptom  

  • Inga besvär
  • Lite besvär
  • Mycket besvär

Vill du också ange hur besvärande din allergi är just nu?
Ladda ner Pollenkoll som app

Hjälp och ta hjälp av andra för att se hur pollensituationen ser ut i ditt område just nu.

I Sverige finns det 20 mätstationer som mäter pollenprognoser. De ligger spritt över landet och många allergiker saknar en mätstation nära sig. Beroende på hur långt man befinner sig från en mätstation, desto osäkrare blir pollendata. Väder och vind har också stor betydelse.

Pollenkoll uppmuntrar därför pollenallergiker att hjälpa varandra. Tala om hur du mår i din pollenallergi just nu och ta hjälp av andra för att se hur andra nära dig mår idag. På så sätt får du en uppskattning på hur stora pollenbesvär det är i ditt område eller dit du ska åka.

Symptomkarta visas både som graf och karta ”heatmap” och data uppdateras dagligen över dygnet. Data som visas baseras på andra användares upplevda symptom och ingen hänsyn tas till medicinering eller specifika pollenslag. Data ersätter inte en pollenprognos men visar en övergripande bild över hur pollenallergiker mår just nu.

Hitta rätt behandling vid pollenallergi

Testa om du har allergibesvär i onödan!
Kryssa i hur du behandlar din allergi och dra i reglaget på skalan nedan för att illustrera hur du mår i din allergi just nu för att se om du kan göra något mer för att optimera din behandling?

Resultat

Pollenkalender

  • Kan förekomma
  • Ofta förekommande
  • Alltid förekommande
Februari
Feb
Mars
Mars
April
April
Maj
Maj
Juni
Juni
Juli
Juli
Augusti
Aug
September
Sep
Al
Alm
Asp
Björk
Ek
Gråbo
Gräs
Hassel
Sälg
Februari
Feb
Mars
Mars
April
April
Maj
Maj
Juni
Juni
Juli
Juli
Augusti
Aug
September
Sep
Snabbfråga