Björkpollenallergi

Björkpollenallergi- vanligaste allergin

Björkpollenallergi är den vanligaste typen av allergi. Björkpollensäsongen börjar i mitten på mars och slutar någon gång i mitten på juni. Variationer i säsong kan förekomma beroende på var du bor. Högst halter av björkpollen brukar det vara i slutet på april till mitten på maj.

Har du koll på björkpollenallergi?

Om du är allergisk mot björk kan du också vara allergisk mot al, hassel, bok och ek. Hassel brukar blomma först och kan starta så tidigt som januari, februari och följs därefter av al som kan komma  igång  i mitten på februari. Om du är allergisk mot flera olika trädpollenarter kan den jobbiga perioden sträcka sig över en stor del av året, från februari till juni, eftersom träden har olika blomningssäsonger. Det beror på att det finns flera trädarter som kan orsaka allergisymtom. Pollenallergi yttrar sig ofta som allergisk snuva, så kallad ”hösnuva”.

Man som funderar

Dags att söka hjälp?

Oavsett hur besvärande din allergi är finns det i de flesta fall hjälp att få för att minska allergisymtomen och få bättre livskvalitet.

Om du upplever att du har jobbiga symtom trots att du använder allergimediciner kan det vara dags att boka in ett läkarbesök för att diskutera din allergi och olika behandlingsalternativ.

Läs mer om hur pollenallergi kan behandlas

Andra allergier kan hänga ihop med björkpollenallergin

Om man har björkallergi är det vanligt att man även har andra allergier, till exempel gräspollenallergi.

Många som har björkallergi upplever även korsallergi med olika födoämnen. Det handlar om att vissa ämnen i pollen liknar ämnen som finns i vissa livsmedel. Om du till exempel är allergisk mot björkpollen så kanske du även upplever att det kliar i halsen om du äter äpplen eller hasselnötter. Mer allvarliga allergisymtom kan också förekomma. Därför är det viktigt att du går till en läkare och får en diagnos, om du inte redan har gjort det.

Visste du att allergi också kan öka risken att få allergisk astma?

Vanliga korsallergier

Är du fri från allergisymtom?

Några vanliga symtom på allergi är: 

  • Ögon: kliar, blir röda eller rinner
  • Näsa: nysningar, täppt eller rinnande näsa
  • Hals: klåda eller halsont
  • Luftvägar: svårt att andas, trångt i bröstet, hosta
  • Allmänna symtom: trötthet, koncentrationssvårigheter, sömnighet under dagen

De här symtomen kan påverka vardagen och göra att du blir trött och får svårt att koncentrera dig. Du kanske märker att du drar dig undan från sociala aktiviteter, undviker att gå ut och sover dåligt. En del upplever allergisymtom trots att de använder läkemedel som antihistaminer, nässpray och ögondroppar, och det kan göra tillvaron påfrestande under pollensäsongen.

Om du känner igen dig i något av det här kan det vara dags att ta tag i saken och göra något åt problemen.

Läs mer om symtom

Pollenkalender

  • Kan förekomma
  • Ofta förekommande
  • Alltid förekommande
Februari
Feb
Mars
Mars
April
April
Maj
Maj
Juni
Juni
Juli
Juli
Augusti
Aug
September
Sep
Al
Alm
Asp
Björk
Ek
Gråbo
Gräs
Hassel
Sälg
Februari
Feb
Mars
Mars
April
April
Maj
Maj
Juni
Juni
Juli
Juli
Augusti
Aug
September
Sep

Här hittar du kliniker som behandlar allergi

Sök hjälp
barn på läkarbesök

Kunskapsbanken

Alla artiklar

Snabbfråga