Familj ute på picknick i gröngräset

Behandla orsaken

De allra flesta blir hjälpta av allergivaccination

Tänk att vakna upp en vårdag, ta ett djupt andetag och bestämma sig för – att idag blir det frukost utomhus. Eller att ligga på en filt i gräset och läsa en bok med björkarnas sus som enda sällskap. Boka in ett läkarbesök redan idag! Så är du ett steg närmare en vår eller sommar utan svåra besvär.

Det är lätt hänt att man kör på i gamla hjulspår. Att stå redo med spray och tabletter när det börjar knoppas. En del har blivit skickliga på att kapprusta med våren och har en ganska dräglig period, medan andra tappar lustprocent på livet när det borde vara som härligast.

Trötthet, koncentrationssvårigheter och social hälsa. Du kanske känner igen det? Kanske upplever du också att du hela tiden måste öka dosen? Då kan du diskutera med din behandlande läkare om allergivaccination vore ett alternativ för dig.

Vad är allergivaccination?

Allergivaccination kallas även hyposensibilisering eller allergen immunterapi. Det är den enda behandlingen som angriper själva orsaken till allergin. Faktum är att de allra flesta blir hjälpta. Och tycker så småningom att björken är ett riktigt vackert träd trots allt.

Utred din allergi. Här kan du söka hjälp

För vem passar allergivaccination?

Allergivaccination kan vara ett alternativ om man har besvär trots pågående behandling med symtomatiska läkemedel och:

  • Om man är allergisk mot björk, gräs, kvalster eller pälsdjur och/eller har allergisk astma
  • Om man börjar få besvär från lungorna med hosta och täthet i bröstet
  • Om man haft besvärande symtom som påverkar sin vardag i mer än 2 pollensäsonger trots att man behandlar sig med symtomlindrande läkemedel i enlighet med läkares rekommendation.
  • Om man under längre perioder är helt beroende av symtomlindrande mediciner
  • Om man har biverkningar från den symtomlindrande medicinen
  • Om man har reagerat kraftigt på stick från bi eller geting

Allergivaccination i tablettform finns för behandling av björkpollen- gräs- och kvalsterallergi. Björktabletten är godkänd för behandling av vuxna patienter, grästabletten kan ges till vuxna och barn från 5 år och tablettbehandling för kvalsterallergi kan ges till barn från 12 år. Allergivaccination med injektioner för allergi mot björk- och  gräspollen finns för vuxna och för barn från 5 år. Även allergi mot kvalster, pälsdjur och insektsgift kan behandlas med injektioner. Din läkare avgör om allergivaccination är en lämplig behandling för dig eller ditt barn.

Hur fungerar allergivaccination?

Vid allergivaccination tillför man kroppen det allergen (ämne) man är allergisk mot. Ämnet som man tillför framställs av naturens egna material, till exempel gräs- eller björkpollen.

När du regelbundet utsätter ditt immunsystem för en kontrollerad mängd allergen så vänjer du dig gradvis och ökar toleransen mot allergenet. Immunologisk tolerans innebär att immunsystemet inte längre reagerar på allergenet. Dina allergisymtom avtar och behovet av annan allergi- och astmamedicin minskar.

Effekten börjar märkas efter några månader, men behandlingen måste fortsätta i tre år. Det är för att det tar lång tid att programmera om immunsystemet. Eftersom allergivaccination inte bara lindrar symtomen utan även behandlar orsaken så är det viktigt att man fullföljer hela behandlingstiden även om man känner sig bättre. Annars kan immunsystemet börja reagera på allergenet igen.

Par promenerar i gräset

Det är vanligt att allergiska personer spenderar mer än 10 år på att försöka hantera sina symtom innan allergivaccination. Vänta inte om du inte måste.

Det finns ett tydligt samband mellan allergi och astma. Det har visat sig att allergivaccination kan förebygga astma och nya allergier. Studier med allergivaccination som ges med injektioner har visat att risken för att pollenallergi utvecklas till allergisk astma halveras, dessutom minskar behandlingen risken för att nya allergier utvecklas.

Målet med behandlingen är du ska kunna njuta av vår- och sommarperioden utan besvärliga allergisymtom.

Men precis som med alla läkemedel så blir inte alla hjälpta, även om de allra flesta blir det. Även du som fått allergivaccination kan behöva ta symtomlindrande läkemedel under pollensäsongen när det är höga pollenhalter utomhus.

Vilka typer av allergivaccination finns det?

Allergivaccination kan genomföras på två olika sätt:

  • Tabletter; Vid gräs- och björkpollenallergi samt kvalsterallergi finns det tabletter. Tabletten är snabblöslig och placeras under tungan. Den första tabletten tas alltid på läkarens mottagning för att man ska vara säker på att tabletten tas på rätt sätt. Då finns det också möjlighet att diskutera eventuella biverkningar med läkaren. Tabletten ska tas dagligen och behandlingen pågår under 3 år. Det tar några månader innan man får effekt av behandlingen. Det är därför vanligast att man påbörjar behandlingen under höst- och vintermånaderna för att uppnå effekt till pollensäsongen, men det går att starta behandlingen året om. Fråga din läkare vad som är lämpligt för dig.
  • Injektioner; För allergi mot björk, gräs, kvalster, pälsdjur och insektsgift, kvalster finns allergivaccination i injektionsform.  Det går att vaccineras med flera allergen samtidigt. Injektionerna ges hos läkare och ges i två faser. Uppdoseringen pågår normalt i 7–15 veckor med injektion en gång i veckan. Sedan övergår behandlingen i underhållsfasen som innebär att man får injektion en gång var 6:e–8:e vecka.För att få långvarig effekt krävs det att behandlingen fortsätter i ungefär 3 år, vid allergi mot insektsgift kan behandlingstiden vara längre. Vanligast är att man påbörjar behandling under höst- och vintermånaderna för att få effekt kommande pollensäsong men det går att starta behandlingen året om. Rådgör med läkare vad som är lämpligt i ditt fall.

”Pollenspruta/allergispruta”

Kortison ges ibland inför en pollensäsong med en intramuskulär injektion. Dessa kortisoninjektioner blandas ibland ihop med allergivaccination men de verkar helt olika. Kortisoninjektioner dämpar symtomen av allergi i någon till några veckor genom att dämpa inflammation i hela kroppen. Behandlingen rekommenderas inte längre mot pollenallergi på grund av de långsiktiga biverkningarna, t ex en ökad risk för att utveckla diabetes.

Vanliga frågor om allergivaccination

Fler frågor hittar du här.

Självtest

Fråga 1 av 8
0%
1. Besväras du av pollenallergi?
2. Vilka symptom upplever du under pollensäsongen och hur ofta?

(Du behöver fylla samtliga alternativ på denna fråga)

Kliande näsa
3. Upplever du astmabesvär (väsande andning, hosta, tungt att andas, andningsbesvär)?
4. Tar du någon behandling under pollensäsongen?
5. Vilken typ av hjälpmedel/medicin använder du under pollensäsongen?
6. Har du allergiska besvär under pollensäsongen trots regelbunden medicinering?
7. Hur nöjd är du med din nuvarande behandling?
8. Utgör din pollenallergi ett hinder för dig i din vardag?
Snabbfråga