Allergivaccination – behandlar orsaken till allergin

Tar allergin över ditt liv? Under pollensäsongen är det många som besväras av allergi och blir extremt trötta och tappar energi.

Pollenallergi som även kallas hösnuva kan påverka sömnen och orsaka trötthet dagtid som är väldigt påfrestande. Många upplever att förmågan att koncentrera sig på jobbet eller i skolan försämras. Träning och andra aktiviteter kan bli lidande, en del känner sig socialt isolerade under pollensäsongen eftersom de inte vill gå ut. För barn och ungdomar kan allergibesvären påverka skolarbete, inlärning och prestation negativt.

Många allergiker tar allergimedicin varje pollensäsong. En del blir hjälpta av medicin, men inte alla. Är du en av de som har jobbiga besvär, trots att du tar din allergimedicin eller måste du hela tiden öka dosen? Då kan du diskutera med din behandlande läkare om allergivaccination vore ett alternativ för dig.

Allergivaccination kallas även hyposensibilisering eller allergen immunterapi. Det är den enda behandlingen som angriper själva orsaken till allergin.

Utred din allergi. Här kan du söka hjälp

För vem passar allergivaccination?

Allergivaccination kan vara ett alternativ om man har besvär trots pågående behandling med symptomatiska läkemedel och:

 • Om man är allergisk mot björk, gräs, kvalster eller pälsdjur och/eller har allergisk astma
 • Om man börjar få besvär från lungorna med hosta och täthet i bröstet
 • Om man upplever allergisymptomen som besvärande, trots att man tar sina ordinerade mediciner
 • Om man under längre perioder är helt beroende av symptomlindrande mediciner
 • Om man har biverkningar från den symptomlindrande medicinen
 • Om man har reagerat kraftigt på stick från bi eller geting

Allergivaccination i tablettform finns för behandling av björkpollen- gräs- och kvalsterallergi. Björktabletten är godkänd för behandling av vuxna patienter, grästabletten kan ges till vuxna och barn från 5 år och tablettbehandling för kvalsterallergi kan ges till barn från 12 år. Allergivaccination med injektioner för allergi mot björk- och  gräspollen finns för vuxna och för barn från 5 år. Även allergi mot kvalster, pälsdjur och insektsgift kan behandlas med injektioner. Din läkare avgör om allergivaccination är en lämplig behandling för dig eller ditt barn.

Hur fungerar allergivaccination?

Vid allergivaccination tillför man kroppen det allergen (ämne) du är allergisk mot. Ämnet som man tillför framställs av naturens egna material, till exempel gräs- eller björkpollen.

När du regelbundet utsätter ditt immunsystem för en kontrollerad mängd allergen så vänjer du dig gradvis och ökar toleransen mot allergenet. Immunologisk tolerans innebär att immunsystemet inte längre reagerar på allergenet. Dina allergisymptom avtar och behovet av annan allergi- och astmamedicin minskar.

Effekten börjar märkas efter några månader,men behandlingen måste fortsätta i tre år. Det är för att det tar lång tid att programmera om immunsystemet. Eftersom allergivaccination inte bara lindrar symptomen utan även behandlar orsaken så är det viktigt att man fullföljer hela behandlingstiden även om man känner sig bättre. Annars kan immunsystemet börja reagera på allergenet igen.

Det finns ett tydligt samband mellan allergi och astma. Det har visat sig att allergivaccination kan förebygga astma och nya allergier. Studier med allergivaccination som ges med injektioner har visat att risken för att pollenallergi utvecklas till allergisk astma halveras, dessutom minskar behandlingen risken för att nya allergier utvecklas.

Målet med behandlingen är du ska kunna njuta av vår- och sommarperioden utan besvärliga allergisymptom.

Men precis som med alla läkemedel så blir inte alla hjälpta, även om de allra flesta blir det. Även du som fått allergivaccination kan behöva ta symptomlindrande läkemedel under pollensäsongen när det är höga pollenhalter utomhus.

Par promenerar i gräset

Vilka typer av allergivaccination finns det?

Allergivaccination kan genomföras på två olika sätt:

 • Tabletter; Vid gräs- och björkpollenallergi samt kvalsterallergi finns det tabletter.
  Tabletten är snabblöslig och placeras under tungan. Den första tabletten tas alltid på läkarens mottagning för att man ska vara säker på att tabletten tas på rätt sätt. Då finns det också möjlighet att diskutera eventuella biverkningar med läkaren. Tabletten ska tas dagligen och behandlingen pågår under 3 år.
  Det tar några månader innan man får effekt av behandlingen. Det är därför vanligast att man påbörjar behandlingen under höst- och vintermånaderna för att uppnå effekt till pollensäsongen, men det går att starta behandlingen året om. Fråga din läkare vad som är lämpligt för dig.
 • Injektioner; För allergi mot björk, gräs, kvalster, pälsdjur och insektsgift, kvalster finns allergivaccination i injektionsform.  Det går att vaccineras med flera allergen samtidigt. Injektionerna ges hos läkare och ges i två faser. Uppdoseringen pågår normalt i 7–15 veckor med injektion en gång i veckan. Sedan övergår behandlingen i underhållsfasen som innebär att man får injektion en gång var 6:e–8:e vecka.För att få långvarig effekt krävs det att behandlingen fortsätter i ungefär 3 år, vid allergi mot insektsgift kan behandlingstiden vara längre.Vanligast är att man påbörjar behandling under höst- och vintermånaderna för att få effekt kommande pollensäsong men det går att starta behandlingen året om. Rådgör med läkare vad som är lämpligt i ditt fall.

”Pollenspruta/allergispruta”

Kortison ges ibland inför en pollensäsong med en intramuskulär injektion. Dessa kortisoninjektioner blandas ibland ihop med allergivaccination men de verkar helt olika. Kortisoninjektioner dämpar symptomen av allergi i någon till några veckor genom att dämpa inflammation i hela kroppen. Behandlingen rekommenderas inte längre mot pollenallergi på grund av de långsiktiga biverkningarna, t ex en ökad risk för att utveckla diabetes.