Sök i ordlistan

Allergen

De ämnen som allergiker reagerar på kallas för allergen. Allergen i pollenkorn består framförallt av olika former av protein.

Allergenspecifik immunterapi

Ett annat ord för allergivaccination, se förklaring allergivaccination.

Allergisk reaktion

Immunologisk reaktion som uppstår när immunsystemet överreagerar på något allergen, t ex luftburna gräspollen. Allergenet binder till speciella IgE-antikroppar varvid inflammatoriska ämnen frisätts (t ex histamin). Detta leder till allergiska besvär och symptom i form av klåda, nysningar, rinnsnuva, nästäppa, ögoninflammation och ibland även astma.

Allergivaccination

Allergivaccination är läkemedel som behandlar orsaken till allergin, och inte enbart lindrar symptomen. Principen är att du tillför kroppen det allergen du är allergisk mot. Genom detta skapas en immunologisk tolerans mot detta allergen. Allergivaccination är receptbelagda läkemedel som finns i injektionsform och som tablett (vid gräspollenallergi och kvalsterallergi).

Anafylaxi

Anafylaxi är en akut, svår, snabbt insättande överkänslighetsreaktion som kan vara livshotande.

Antihistamin

Behandling som motverkar histaminets effekter, dvs minskar symptomen. Finns i tablettform och som nässpray.

Astma

Astma är en sjukdom som kännetecknas av andnöd som beror på sammandragning av luftrören. Dessa förändringar i luftrören minskar sedan, helt eller delvis, efter medicinsk behandling eller av sig själv. Astmasymptomen kan utlösas av olika faktorer, t ex luftburna allergen, luftvägsinfektion eller retande ämnen i luften, men även av ansträngning.

Beta-2-stimulerare

Kallas också för beta-2-agonister. Detta är läkemedel som vidgar luftrören och minskar symptomen vid t ex astma. Det finns såväl kortverkande som långverkande beta-2-stimulerare.

Histamin

Vid en allergisk reaktion frisätts retande ämnen från speciella celler, mastceller. Det är de retande ämnena som ger upphov till de allergiska besvären, som t ex klåda. Histamin är ett sådant ämne, som spelar stor roll vid den allergiska reaktionen.

Hösnuva

Kronisk sjukdom som orsakas av att du andas in ämnen du inte tål (allergener) som kan påverka andning och luftvägar. Symptomen påminner om förkylning, dvs rinnsnuva, nästäppa, nysningar, klåda etc.

Immunterapi

Ett annat ord för allergivaccination, se förklaring allergivaccination.

Inhalationssteroid

Inhalationssteroider, eller så kallade glukokortikoider, är kortisonpreparat i inhalationsform som används vid behandling av astma. De används förebyggande och verkar genom att dämpa inflammation i luftrören.

Korsreaktivitet

Vissa pollenallergiker kan få allergiska besvär av en del frukter och grönsaker. Anledningen är att allergena ämnen hos vissa pollenslag kan vara närbesläktade med allergena ämnen i en del födoämnen. Då kan kroppen inte skilja dessa åt och man kan uppleva en allergisk reaktion även mot dessa födoämnen. Har du gräspollenallergi kan du exempelvis få allergiska reaktioner av tomat, vete och apelsin och många björkallergiker har besvär av stenfrukter så som äpple och nötter.

Kortison (kortikosteroider)

Kortison är ett inaktivt steroidhormon som bildas i binjurebarken av kortisol. Kortisol är ett livsviktigt kroppseget hormon. Kortison är också ett antiinflammatoriskt läkemedel som bland annat används vid behandling av allergi. Kortison finns i många administrationsformer, exempelvis systemiskt i form av tabletter, och lokalt i form av nässpray.

Luftburna allergen

Allergen som sprids via luft. Pollen från träd och gräs är exempel på luftburna allergen.

Pollen

Kallas också frömjöl och bildas för växternas fortplantning. Pollen kan transporteras på olika sätt mellan växter, exempelvis med hjälp av insekter eller vind. De pollenslag som orsakar pollenallergi kommer från vindpollinerade växter.

Pollenprognos

Halterna av pollen varierar från dag till dag under pollensäsongen beroende på vädret. Är det en solig varm dag är det generellt sett mer gräspollen än under regniga dagar då pollenkornen sköljs till marken. För att följa svängningarna i pollenhalter kan du följa en pollenprognos.

Pollensäsong

Den tid på året då träd, gräs och andra växter släpper sitt pollen. Se Pollenkalender.

Rinit

Snuva

Rinokonjunktivit

Ett annat ord för hösnuva, se förklaring hösnuva.

Sensibilisering

Sensibilisering är en process där en organism eller en vävnad i något avseende blir mer känslig än normalt. Allergisk sensibilisering innebär att en person utvecklar allergi mot något som den kommit i kontakt med.

Signalsubstans

Ämne som bildas i en cell och har förmåga att påverka – ge en ”signal” till – en annan cell, dvs framkalla någon ändring i denna cells aktivitet.

Subkutan

Subkutan betyder ”under huden”. Subkutan injektion innebär att läkemedlet sprutas in under huden, i underhudsfettet.

Sublingual

Betyder ”under tungan”. Sublingual tablettbehandling innebär att tabletten läggs under tungan och upptaget av läkemedlet sker över munslemhinnan.

Symptom

Symptom stavas även symtom och betyder tecken på sjukdom eller sjukdomsyttring.

Symptomatiska läkemedel och symtomlindrande läkemedel

Samlingsnamn för läkemedel som lindrar och behandlar symptomen av allergi, t ex antihistamintabletter.

Symtom

Symtom stavas även symptom och betyder tecken på sjukdom eller sjukdomsyttring.

T-cell

T-celler är en slags vit blodkropp som spelar en central roll i vårt immunförsvar.