Barn leker i gräset

Barn, allergier och astma – riskerar ditt barn att utveckla astma?

Barn som håller på att få astma kan t ex börja hosta och få väsande andning, ofta på natten eller vid ansträngning. Ett barn som har utvecklat astma får andningssvårigheter. Försök undvika att ditt barn utvecklar astma om det är allergiskt. Besök läkare så att ditt barn får behandling för sin allergi så snabbt som möjligt, eftersom allergi kan leda till astma.

Astma kommer ofta i barndomen. Det kan utlösas av flera faktorer som t ex pollen, pälsdjur eller kvalster. Om ditt barn har besvär av allergi som påverkar näsan (allergisk rinit eller hösnuva), är risken att de utvecklar astma sju gånger högre än för de som inte är allergiska. Det beror på att de allergiska reaktionerna kan orsaka kronisk inflammation i de nedre luftvägarna, exempelvis i lungorna.

Symptom vid allergi och astma

Vid allergi i de övre luftvägarna (allergisk rinit eller hösnuva) får barnet symptom som rinnsnuva, nästäppa, kliande näsa och upprepade nysningar.

Allergi i de nedre luftvägarna (allergisk astma) orsakar väsande andning, hosta och andningssvårigheter.

Även om symptomen uppstår på olika ställen i kroppen, så finns den bakomliggande orsaken i immunförsvaret. Våra övre och nedre luftvägar sitter ihop, så en inflammation som beror på en allergisk reaktion i näsan kan sprida sig ner till lungorna och orsaka astma.

Allergier hos barn ändras ofta över tid. En del allergier försvinner med åren, andra utvecklas eller förvärras. Därför är det viktigt att du håller regelbunden koll på ditt barns hälsa och allergisymptom.

Övre luftvägarna
Allergisk snuva (rinit)

  • Rinnsnuva och/eller nästäppa
  • Klåda
  • Nysningar

Nedre luftvägarna

Allergisk astma

  • Andningssvårigheter
  • Hosta
  • Väsande andning
Snabbfråga