Barn leker i gräset

Barn, allergier och astma

Riskerar ditt barn att utveckla astma?

Astma kommer ofta i barndomen. Det kan utlösas av flera faktorer som till exempel pollen, pälsdjur eller kvalster. Om ditt barn har besvär av allergi som påverkar näsan (allergisk rinit eller hösnuva), är risken att de utvecklar astma sju gånger högre än för de som inte är allergiska. Det beror på att de allergiska reaktionerna kan orsaka kronisk inflammation i de nedre luftvägarna, exempelvis i lungorna.

Barn som håller på att få astma kan till exempel börja hosta och få väsande andning. Astmasymtomen kommer ofta på natten eller vid ansträngning. Vid redan utvecklad astma får barnet andningssvårigheter. Om ditt barn är allergiskt kan man undvika att barnet utvecklar astma genom rätt behandling för sin allergi. Besök läkare så snabbt som möjligt för att undvika att allergin utvecklas till astma.

Symtom vid allergi och astma

Vid allergi i de övre luftvägarna (allergisk rinit eller hösnuva) får barnet symtom som rinnsnuva, nästäppa, kliande näsa och upprepade nysningar.

Allergi i de nedre luftvägarna (allergisk astma) orsakar väsande andning, hosta och andningssvårigheter.

Även om symtomen uppstår på olika ställen i kroppen, så finns den bakomliggande orsaken i immunförsvaret. Våra övre och nedre luftvägar sitter ihop, så en inflammation som beror på en allergisk reaktion i näsan kan sprida sig ner till lungorna och orsaka astma.

Allergier hos barn ändras ofta över tid. En del allergier försvinner med åren, andra utvecklas eller förvärras. Därför är det viktigt att du håller regelbunden koll på ditt barns hälsa och allergisymtom.

Övre luftvägarna

Allergisk snuva (rinit)

  • Rinnsnuva och/eller nästäppa
  • Klåda
  • Nysningar

Nedre luftvägarna

Allergisk astma

  • Andningssvårigheter
  • Hosta
  • Väsande andning

När ska du kontakta läkare?

  • Har ditt barn allergisymtom?
  • Behöver barnet ta mer och mer medicin för att lindra besvären?
  • Påverkas andningen?
  • Är du orolig för att allergin ska utvecklas till astma?

Om du upplever att barnet har en påverkan på sin vardag så har de troligtvis inte en tillräcklig behandling. Då är det viktigt att ditt barn gör en allergiutredning och får en diagnos.  Det viktiga är att barnet mår bra och inte besväras av sin allergi. Du som förälder kan tillsammans med läkare besluta om vilken behandling som är mest lämplig för ditt barn.

Hitta en klinik som behandlar allergi