Om ALK

Vår historia

Pollenkoll.se drivs av ALK, ett globalt forskningsstyrt läkemedelsföretag som fokuserar på att förebygga, diagnostisera och behandla allergi. Vår ambition är att hjälpa så många personer med allergi som möjligt genom att informera och vägleda om hur och var man kan få hjälp och vad man ska tänka på som allergiker.

Vår historia började i Danmark 1923 då apotekare Peter Barfod och doktor Kaj Baagø registrerade det första farmaceutiska allergipreparatet. Sedan dess har ALK lett vägen för allergibehandling globalt.

Antalet personer med allergier ökar runt om i världen. Allergi ses ofta som en trivial sjukdom och tas inte alltid på allvar. Men vi vet att det kan ha en stor en inverkan på ditt liv. Ibland kan vissa allergier till och med vara livshotande. Vi vet hur viktigt det är att ta allergi på allvar.

Allergi är ett komplext ämne. Vi förklarar och inspirerar med tydligt och enkelt språk. Allt vi gör och allt vi säger stöds av vetenskap. Vi är experter med 95 års erfarenhet. Vi vill hjälpa dig att förbättra ditt liv med allergi.