Pollenallergi

Vad är pollenallergi?

Har du besvär av täppt eller rinnande näsa? Nyser du ofta och har kliande eller rinnande ögon? Återkommer det vid ungefär samma tid varje år? Då kan du ha pollenallergi mot björk, gräs, gråbo eller andra pollensorter. Pollenallergi är även känt som hösnuva, allergisk snuva eller allergisk rinit.

 

Ögon och näsa som kliar och rinner, nysningar och extrem trötthet

Att vara allergisk mot pollen är jobbigt för det finns överallt när det är säsong. Pollen flyger omkring i luften och vi får i oss det när vi andas. Vissa känner bara av pollenallergin lite grann, medan andra får mycket stora besvär under både våren (framförallt björkallergi) och sommaren (gräsallergi och gråbo). Det är en lång period som tar på krafterna. Att behöva stanna inomhus när hela familjen grillar, att missa träningen eller finalen i fotbollstuneringen är inte roligt.

Pollenallergi är en sjukdom som man ska ta på allvar. Även om man har behandling som lindrar de symtom som syns,  röda, kliande ögon, rinnsnuva och nysningar, är det många som blir väldigt trötta, hängiga och har en sjukdomskänsla.

Att skilja pollenallergi från förkylning, vår- eller tonårströtthet är ofta lite knepigt, men viktigt eftersom pollenallergi påverkar koncentrations- och prestationsförmågan.

En engelsk studie har visat att de skolelever som är pollenallergiker har lägre betyg än de som inte är allergiska mot pollen.

Pollenallergi eller förkylning – så vet du

Allergi kan utvecklas till astma

Har du så besvärliga allergisymtom att du påverkas varje dag, är det viktigt att du söker hjälp och kontaktar din läkare eller en allergispecialist.

Du bör känna till att obehandlad allergi, som påverkar både näsa och ögon, kan utvecklas till allergisk astma. Upplever du hosta eller andnöd under pollensäsongen kan det bero på att du är på väg att utveckla astma från din allergi. Astmasymtomen kommer oftast när det är mycket pollen i luften.

Tjej har andningssvårigheter astma

Allergiska besvär trots behandling – allergivaccination behandlar orsaken

Vissa känner bara av sin pollenallergi lite grann och klarar sig bra med behandling som lindrar symtomen. Men du kanske är en av många som trots flera olika behandlingar fortfarande har symtom som rinnsnuva, nästäppa, kliande  röda ögon och trötthet.

Under våren är det framförallt allergi mot björkpollen och under sommaren gräspollen som orsakar svåra och långvariga symtom. Då finns det en behandling som inte bara lindrar symtomen utan behandlar själva orsaken till allergin, så kallad allergivaccination som även kallas hyposensibilisering eller allergen immunterapi.

Allergivaccination finns mot allergi som orsakas av både gräs- och björkpollen och många som behandlas blir symtomfria.

Är nuvarande behandling tillräcklig?

Använder du allergimediciner under pollensäsongen men upplever ändå besvär. Dra i reglaget nedan för att se om det finns något mer du kan göra för att optimera behandlingen.

Inga besvär
Mycket besvär

Pollenallergi är vanligt

Pollenallergi är en av de vanligaste allergierna. I Sverige är cirka 25 % av alla vuxna pollenallergiker. De flesta är allergiska mot pollen från björk, al, hassel, gräs eller gråbo, men även andra pollensorter orsakar allergiska symtom. Många är allergiska mot både träd- och gräspollen och därför kan det blir en mycket lång säsong som man känner sig dålig. Vad man blir allergisk emot beror på vilka pollensorter som finns där man bor. I andra delar av världen är det andra pollensorter som är vanliga och orsakar allergi.

Vad är allergi?

Immunsystemet är kroppens försvar mot infektioner och farliga ämnen. När immunsystemet fungerar som det ska, skyddar det dig från sjukdomar, bakterier och virus. Allergi beror på att immunsystemet överreagerar och tror att helt ofarliga ämnen som t ex björk- och gräspollen, kvalster och djurhår är skadliga.

Alla ämnen som kan utlösa allergi kallas allergen. När man är allergisk och utsätts för ett allergen aktiveras immunsystemet och bildar antikroppar. Antikropparna reagerar på allergenet och orsakar allergiska symtom  som rinnande näsa, nysningar, klåda i ögonen och i svåra fall även andningsbesvär i form av astma.

 

Varför blir man allergisk?

Tyvärr vet man inte varför en del blir allergiska, men man vet att arv har betydelse och ökar risken för allergi. Det är vanligt att flera i samma familj har pollenallergi. Besvären börjar ofta i skolåldern eller hos unga vuxna och avtar ofta efter medelåldern.

 

Vem är i riskzonen för att få allergi?

Det finns flera faktorer som påverkar utvecklingen av en allergi. Ett antal faktorer som ärftlighet, hygien och livsstil är kända för att ha en effekt på utvecklingen av en allergi i större eller mindre grad. Men det är fortfarande mycket som är okänt.

Allergier kan utvecklas när som helst i livet, men det är vanligast att man blir allergisk som barn eller i tonåren, och allergin kan bli värre med tiden. Forskning tyder också på att en person som reagerar på ett allergen löper större risk att även utveckla andra allergier i framtiden.

Allergiexperter har under lång tid misstänkt att det finns ett samband mellan luftvägsallergier och utvecklingen av astma, eftersom man har observerat att de två tillstånden överlappar varandra. Faktum är att cirka 60 % av de som har astma även lider av allergisk snuva. På samma sätt är det många människor med hösnuva som kommer att utveckla allergisk astma.

 

Allergi och ärftlighet

Ärftlighet spelar en viktig roll för huruvida en allergi utvecklas eller inte. En allergi i sig är inte ärftlig, men det finns en benägenhet att utveckla en allergi. Om det finns allergier i familjen så är det större risk att barnet får allergibesvär. Ju fler familjemedlemmar eller släktingar som har allergi, desto mer troligt är det att barnet också kommer drabbas. Men även om det inte finns några allergier i familjen kan barnet utveckla en allergi.

Pollenprognosen hjälper dig

Använd pollenprognosen som finns här på Pollenkoll eller ladda ner appen pollenkoll. Den visar hur mycket och vilka olika sorters pollen som finns i luften. Om du får symtom samtidigt som det är stora mängder av en viss typ av pollen, så är det troligt att det är den sortens pollen som du är allergisk mot.

Dina allergisymtom kan också vara särskilt besvärliga under en viss tid av dagen, när halten av det pollen du är allergisk mot är som allra högst. Även vädret har betydelse. En torr, varm och blåsig dag rör sig mer pollen i luften.

Här kan du se din lokala pollenprognos

Sök hjälp

Har du så besvärliga allergisymtom att din tillvaro påverkas varje dag, är det viktigt att du söker hjälp och kontaktar din läkare eller en allergispecialist.

Du bör också tänka på att obehandlad allergi, som påverkar både näsa och ögon, kan utvecklas till allergisk astma. Upplever du hosta eller andnöd under pollensäsongen kan det bero på att du är på väg att utveckla astma från din allergi. Oftast uppträder astmasymtomen de dagar det är mest pollen i luften.

En korrekt diagnos och behandling är viktig för att få ordning på allergin och hur den kan komma att påverka ditt liv på kort och lång sikt.

Här hittar du hjälp

Att leva med pollenallergi

Ta del av Pers berättelse. Han har haft pollenallergi sedan tonåren och har åtskilliga gånger sökt hjälp för sin allergi.

Kunskapsbanken

Alla artiklar

Snabbfråga