Pollenallergi

Allergibehandling för barn

Det finns idag olika sätt att behandla pollenallergi beroende på hur bevärande allergin är. Försök att hitta en behandling som passar ditt barn. Det finns receptfria och receptbelagda läkemedel som lindrar symptomen. Vid besvär som inte går över av symptomlindrande behandling finns även allergivaccination, som både lindrar symptom och  behandlar grundorsaken till allergin.

Rätt behandling är viktigt

Det första rådet är ofta att undvika det som ditt barn är allergisk mot men det är tyvärr nästintill omöjligt att undvika pollen. Utomhus finns det pollen praktiskt taget överallt där vi rör oss. Det går inte att få bort pollen helt från hemmet, skolan eller andra miljöer som barnet vistas i. Oftast behövs medicin för att barnet ska må bra och inte hindras från att vara med på aktiviteter.

Pollenallergi drabbar hela livet

För att minska symtom och dess inverkan på barnets vardag är det viktigt att barnet får rätt behandling för sin pollenallergi.

I denna film går Allergiexperterna igenom vilka behandlingsmöjligheter som finns


Allergibehandling

Det finns flera behandlingsalternativ med olika för- och nackdelar. Vilken behandling som passar ditt barn bäst beror på hur allergisk barnet är, hur länge barnet har besvär och hur barnet mår när de behandlas.

Har barnet haft påverkan i sin vardag (sömn, allmäntillstånd/fritidsaktiviteter/skola) i mer än 2 pollensäsonger trots behandling med symtomlindrande läkemedel i enlighet med din läkares rekommendation kan nästa steg i behandlingen vara allergivaccination. 

Du och din läkare bör tillsammans diskutera och komma fram till vilken behandling som är bäst för ditt barn.

Pojke som tittar ut genomfönstret

Undvik allergen

Undvik pollen – inte alltid så   lätt

Att undvika det ämne ditt barn är allergisk mot kan lindra allergisymptomen. Vid vissa typer av allergier, till exempel födoämnesallergi, är det lättare att undvika det man är allergisk mot, men vid pollenallergi är det desto svårare. Pollensäsongen kan vara lång, och vår- och sommarmånaderna blir jobbiga för barn som är allergiska. Det är dessutom tråkigt att inte kunna njuta av sommarlovet.

Läs mer hur pollen kan undvikas

Fördelar Nackdelar
Låg kostnad Det är nästintill omöjligt att få bort allt allergen
Inga biverkningar  

 

flicka tittar ut

Lindra symptom

Medicin som lindrar allergisymtom – ofta behövs det flera mediciner

Om barnet inte kan undvika ett allergen eller om symtomen är besvärliga behövs medicinering.

Det finns många olika typer av läkemedel som lindrar symtom, till exempel antihistaminer. Läkemedel som lindrar symtom verkar ofta lokalt, det vill säga i näsa eller ögon och därför måste många ta flera olika mediciner för att lindra alla sina symtom. Pollenallergiker kombinerar ofta  läkemedel och tar ett för kliande ögon, ett annat för rinnande näsa och ett tredje för kliande hals eller astmasymtom.

Gemensamt för dessa läkemedel är att de ger snabb men kortvarig lindring. Symtomen kommer tillbaka när man slutar ta medicinen. Det beror på att medicinen bara behandlar själva symtomen på allergin. Många blir hjälpta av symtomlindrande läkemedel, men inte alla.

Det finns receptfria och receptbelagda symtomlindrande läkemedel. Rådgör med apotekspersonal eller läkare om vilka läkemedel som passar ditt barn.

Läs mer om symtomlindrande läkemedel

Fördelar Nackdelar
Snabb symptomlindring Kan förekomma biverkningar
  Det kan bli dyrt i långa loppet
  Ingen långsiktig förbättring av allergisymptomen

 

Barn med allrgisymptom kliar sig i ögonen

Behandla orsaken

Allergivaccination – Behandla orsaken till barnets allergi

Många barn har så pass besvärande pollenallergi att symtomlindrande läkemedel inte har tillräcklig effekt. För dem kan allergivaccination, den enda behandlingen som både angriper orsaken till allergin och lindrar symtomen, vara ett alternativ. Allergivaccination kan ges antingen som tabletter eller som injektioner. Vaccination ges till barn från fem år.

Vaccination i tablettform finns än så länge bara för gräspollenallergi (barn från 5 år) och kvalsterallergi (barn från 12 år). För vuxna finns även vaccination i tablettform för björkpollenallergi. 

Läs mer om allergivaccination 

Fördelar Nackdelar
Behandlar orsaken till allergin Finns risk för biverkningar
Ger långsiktig förbättring av de allergiska symptomen
utöver symptomlindring under behandlingstiden
Behandlingstiden är ca tre år
Kan minska risken för astmakomplikationer  

Obehandlad allergi kan leda till astma

Det finns en ökad risk för att ditt barn utvecklar astma om allergin inte behandlas. Barn som har allergiska besvär som påverkar näsan, har upp till sju gånger högre risk att utveckla astma senare i livet, än de som inte är allergiker. Därför är det viktigt att du ser till att ditt barn, så tidigt som möjligt, får hjälp hos en läkare för allergiutredning och behandling.

Läs mer om barn, allergi och astma

barn på läkarbesök

Sök hjälp

För att ta reda på om ditt barn har allergi och vilken behandling som är mest lämplig för ditt barn behöver du boka tid hos en läkare. Du kan söka hjälp via din husläkare eller se om det finns någon klinik i närheten där du bor i länken nedan.

Hitta en klinik som behandlar allergi

Tips! Så hjälper du ditt barn undvika pollen

  • Försök hålla ditt barn inomhus när pollenhalterna är höga.
  • Minska mängden pollen som kommer in i hemmet. Stäng fönster och dörrar under pollensäsongen, särskilt dagtid.
  • Ha stängda fönster när ni åker bil.
  • När ditt barn har varit utomhus, ta undan kläder och skor och förvara dem utanför barnets sovrum.
  • Tvätta barnets hår regelbundet. Har ditt barn varit ute och lekt, och kommer in med allergisymptom, bör hon/han duscha eller bada och tvätta håret.
  • Undvik att hänga kläder eller lakan på tork utomhus. Om möjligt, använd torktumlare istället.
  • Installera HEPA-filter (högeffektivt partikelfilter) i dammsugaren