Allergibehandling för barn

Försök att hitta en behandling som passar ditt barn. Det finns idag olika sätt att behandla allergi beroende på svårighetsgrad. Det finns allergimedicin som lindrar symptom (både receptfria men även receptbelagda läkemedel), och vid svårare pollenallergi finns ävenallergivaccination, som både lindrar symptom men även behandlar grundorsaken till allergin.

Rätt behandling är viktigt

Det första rådet är ofta att undvika det som ditt barn är allergisk mot. Det är tyvärr nästintill omöjligt att undvika pollen. Utomhus finns det pollen praktiskt taget överallt där vi rör oss. Det går inte att få bort pollen helt från hemmet, skolan eller andra miljöer som barnet vistas i. Oftast behövs medicin för att barnet ska må bra och inte hindras från att vara med på aktiviteter.

Pollenallergi drabbar hela livet

För att minska symptom och dess inverkan på barnets vardag är det viktigt att barnet får rätt behandling för sin pollenallergi.

I denna film går Allergiexperterna igenom vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Allergibehandling

Det finns flera behandlingsalternativ med olika för- och nackdelar, läs mer nedan. Diskutera med läkare för att komma fram till vilken behandling som är bäst för ditt barn.

Pojke som tittar ut genomfönstretLindrig allergi – Undvik vissa allergen

Att undvika det ämne ditt barn är allergisk mot kan lindra allergisymptomen. Vid vissa typer av allergier, ex födoämnesallergi, är det lättare att undvika det man är allergisk mot men vid pollenallergi är det desto svårare. Pollensäsongen kan vara lång, och vår- och sommarmånaderna blir jobbiga för barn som är allergiska. Det är dessutom tråkigt att inte kunna njuta av sommarlovet. Läs mer

Fördelar Nackdelar
Låg kostnad Det är nästintill omöjligt att få bort allt allergen
Inga biverkningar  

 

flicka tittar utMedelsvår allergi – Medicin som lindrar allergisymptom

Om barnet inte kan undvika ett allergen eller om symptomen är besvärliga behövs medicinering.

Det finns många olika typer av läkemedel som lindrar symptom, t ex antihistaminer. Läkemedel som lindrar symptom verkar ofta lokalt, det vill säga i näsa eller ögon, därför måste många ta flera olika mediciner för att lindra alla sina symptom. Pollenallergiker kombinerar ofta fler läkemedel och tar ett för kliande ögon, ett annat för rinnande näsa och ett tredje för kliande hals eller astmasymptom.

Gemensamt för dessa läkemedel är att de ger snabb men kortvarig lindring. Symptomen kommer tillbaka när man slutar ta medicinen. Det beror på att medicinen bara behandlar själva symptomen på allergin. Många blir hjälpta av symptomlindrande läkemedel, men inte alla.

Det finns receptfria och receptbelagda symptomlindrande läkemedel. Rådgör med apotekspersonal eller läkare. Läs mer

Fördelar Nackdelar
Snabb symptomlindring Kan förekomma biverkningar
  Det kan bli dyrt i långa loppet
  Ingen långsiktig förbättring av allergisymptomen

 

Barn med allrgisymptom kliar sig i ögonenSvår allergi – Behandla orsaken till barnets allergi

Många barn har så pass besvärande pollenallergi att symptomatiska läkemedel inte har tillräcklig effekt. För dem kan allergivaccination, den enda behandlingen som både angriper orsaken till allergin och lindrar symptomen, vara ett alternativ. Allergivaccination kan ges antingen som tabletter eller som injektioner. Vaccination ges till barn från fem år.

Vaccination i tablettform finns än så länge bara för gräspollenallergi (barn från 5 år) och kvalsterallergi (barn från 12 år). Läs mer

Fördelar Nackdelar
Behandlar orsaken till allergin Finns risk för biverkningar
Ger långsiktig förbättring av de allergiska symptomen
utöver symptomlindring under behandlingstiden
Behandlingstiden är ca tre år
Kan minska risken för astmakomplikationer  

 

 

Obehandlad allergi kan leda till astma

Det finns en ökad risk för att ditt barn utvecklar astma om allergin inte behandlas. Barn som har allergiska besvär som påverkar näsan, har upp till sju gånger högre risk att utveckla astma senare i livet, än de som inte är allergiker. Därför är det viktigt att du ser till att ditt barn, så tidigt som möjligt, får hjälp hos en läkare för allergiutredning och behandling.

Läs mer barn allergi och astma

Snabbfråga