Allergitest – har du tillräcklig behandling för din pollenallergi?

Många har onödigt mycket besvär av sin pollenallergi. Med rätt behandling kan du lindra eller helt bli av med symptomen oavsett om du har mild, måttlig eller svår pollenallergi.

Du som går med otillräckligt behandlade symptom vet att det påverkar dig negativt; du blir trött, får svårt att koncentrera dig i skolan eller på jobbet och vill inte vara utomhus. Dessutom kan obehandlad allergi leda till allergisk astma.

Gör vårt allergitest och få svar. I testet beskriver du din situation och får rekommendationer som du kan ta med till din läkare nästa gång ni ska diskutera din allergi.

1 Besväras du av pollenallergi?
2 Vilka symptom upplever du under pollensäsongen och hur ofta? (Du behöver fylla samtliga alternativ på denna fråga)
Kliande näsa
Rinnsnuva
Nästäppa
Nysningar
Kliande ögon
Rinnande ögon
Grusiga ögon
Trötthet
Koncentrationssvårigheter
Övriga symptom
3 Upplever du astmabesvär (väsande andning, hosta, tungt att andas, andningsbesvär)?
4 Behandlar du dig under pollensäsongen?
5 Vilken typ av hjälpmedel/medicin använder du under pollensäsongen?
6 Har du besvär under pollensäsongen trots regelbunden medicinanvändning?

Dra i reglaget på skalan nedan

Inga besvär
Mycket jobbiga besvär
7 Hur nöjd är du med din nuvarande behandling?
8 Utgör din pollenallergi ett hinder för dig i din vardag?
Du verkar inte besväras av pollenallergi
Snabbfråga