Nyhet

Så påverkas pollenallergiker av global uppvärmning

Längre och intensivare pollensäsonger

Klimatförändringarna medför högre medeltemperatur och extrema väderförhållanden som påverkar vår hälsa i flera aspekter. Värmeböljor med varm och torr luft kan skapa besvär för personer som lider av astma, och en högre medeltemperatur leder till längre och intensivare pollensäsonger. Redan nu kan man konstatera att pollensäsongen startar mycket tidigare än innan, men enligt en studie publicerad i tidskriften Science Advances förutspår man att pollenhalterna skulle öka med 60 procent inom 20 år om koldioxidutsläppen fördubblas.

Nya och befintliga pollenarter

I och med klimatförändringar sker också förändringar bland de växtarter som producerar pollen. Men hur och på vilket sätt? Nya arter, som tidigare haft svårt att överleva i länder med ett kyligare klimat, kan nu komma att trivas där. Hur påverkar det personer med gräs- och/eller- björkpollenallergi?

Gräspollen

Gräspollen blommar som mest under sommar och sensommar men vid högre medeltemperatur kan gräset blomma en längre tid in på hösten och skapa större problem för dig som är gräspollenallergisk. Vid en varm vår kan gräset blomma tidigare än innan vilket även det skapar en längre period av gräspollen.

Björk, hassel och al

Björk, hassel och al har börjat blomma tidigare på grund av stigande temperaturer. Hassel har inte ett stort behov av vintervila och har därför börjat blomma allt tidigare under vintern.

Malörtsambrosia

När temperaturen höjs i hela världen kan fler arter etableras där de tidigare inte trivts på grund av kylan under vintern.

Malörtsambrosian har tidigare inte trivts i vårt kalla och mörka vinterklimat. Men vindar av pollen från malörtsambrosian från sydliga länder kan skapa problem för pollenallergiker under sensommar eller tidig höst. Frön av malörtsambrosian har spridits till Sverige genom importer av fågelfrön men har tidigare inte kunnat överleva vintern med kyligt klimat och få timmar dagsljus. I och med den höjda temperaturen har dock malörtsambrosian börjat få fäste även i Norden och skapar problem för allergiker.

En lång pollensäsong – kan vara kvalsterallergi

Vid längre och mer intensiva regnperioder skapas högre luftfuktighet. Kvalster trivs i värme, fukt och mörker och kan få ett starkt fäste vid förändringar av luftfuktighet och ett varmare klimat. Om du känner av pollensymptom året runt bör du överväga att kolla upp om du har kvalsterallergi.

Vad kan du göra?

 

  • Värna om dig själv och klimatet

Vi behöver samarbeta för att inte skapa ytterligare påfrestningar på klimatet. Var uppmärksam på dina symptom, håll dig uppdaterad på pollenprognosen och försök att undvika det allergen du är allergisk mot. 

Läs mer om hur du kan undvika det du inte tål

  • Börja i tid

I och med temperaturförändringarna blir det ännu viktigare att hålla koll på när pollensäsongen sätter igång och påbörja medicinering med symptomlindrande läkemedel i god tid. 

Läs mer om symptomlindrande

  • Mer hjälp finns!

Med längre och svårare pollensäsonger kan också dina symptom bli mer besvärliga. Om du har besvärande symptom trots behandling med symptomlindrande läkemedel kan allergivaccination vara aktuellt för dig.

Läs mer om allergivaccination 

Reletarade artiklar

Alla artiklar