Inte nöjd med din behandling?

Nästan var femte svensk är pollenallergiker och har svårt att njuta av knoppande björkar, växande gräs och blomning i dikeskanter.Läs mer

ALK, Box 10073, 434 21 Kungsbacka, Besök: Smörhålevägen 3, Tel 0300-185 45, infose@alk.net, www.alk.se

Här finns hjälp

Har ditt barn rätt behandling?