Snabb och enkel access till vård

Digital vård

Har du besvärliga allergisymtom?
Känns pollensäsongen som en lång plåga?

Med digital vård kan du få hjälp för dina besvär var du än befinner dig. Här på pollenkoll.se kan du hitta mycket information om hur du kan behandla din allergi samt även tips på läkare och specialister som är experter inom området.

De senaste åren har det skett en snabb utveckling av digitala vårdtjänster, och allt fler möten mellan patient och läkare har förflyttat sig till video och chatt. Den snabba utvecklingen har på många sätt effektiviserat vården. Kanske har du stenkoll på hur vård online fungerar, eller så är detta helt nytt för dig. Oavsett gäller det att hänga med, den digitala vården utvecklas konstant.

Allergivård online – så funkar det!

Ett digitalt vårdmöte kan vara första steget mot att ta kontroll över din allergi. Genom att låta den första vårdkontakten ske digitalt, avlastas den fysiska sjukvården och tillgängligheten ökar för de som är i större behov av fysisk vård. Den digitala utvecklingen har många fördelar, även om digital vård inte kan ersätta alla fysiska vårdmöten.

  • Träffa vårdpersonal via chatt och videomöten
  • Få hjälp av läkare, psykologer och sjuksköterskor
  • Sök vård när det passar dig

Kan jag söka vård online för min pollenallergi?

Att vara allergisk mot pollen kan vara mycket jobbigt och påverka livskvaliteten, men det finns hjälp att få. Du kan vända dig till digital vård för att få råd och hjälp vid pollenallergi. Då görs en individuell bedömning baserat på dina symtom och det som framkommer under vårdmötet.Visste du förresten att omkring en fjärdedel av alla människor i Sverige har pollenallergi? Trots det, är pollenallergi en sjukdom som inte alltid tas på allvar, och för dem som lever med kroniska luftvägssjukdomar kan det ha betydande inverkan på ens vardag.

Vissa känner bara av sin pollenallergi lite grann, medan andra får mycket stora besvär under pollensäsongen. Om du har besvärliga allergisymtom som påverkar sin tillvaro finns det många möjligheter till hjälp. Vissa föredrar att träffa en läkare fysiskt, men för andra är digital vård ett smidigt och effektivt sätt att få hjälp. På pollenkoll.se och i appen Pollenkoll kan du hitta mycket information samt uppgifter till mottagningar som tar emot allergiska patienter, såväl fysiska som digitala.

Kontakta läkare eller få hjälp här

 

 

Allergier och digital vård

Vi har ställt några frågor till partneransvarig Lukas Didon på Kry, som doktorerat inom lungmedicin.

Vilka fördelar ser du med digital vård?

Digital vård finns nära till hands när vårdbehovet uppstår och du kan då få vård på en tid och plats som passar dig. Genom digital vård effektiviseras vårdbesöken och ger patienter enkel tillgång till högkvalitativ vård, oavsett var man bor eller vem man är. Bara i Sverige har Kry sedan starten 2015 genomfört över 4 miljoner digitala patientmöten och vi är stolta att vi arbetar för mer jämlik och tillgänglig vård – alltid med patienten i fokus. Om det även finns behov av ett fysiskt möte så har vi på Kry 28 vårdcentraler runt om i Sverige och genom vårt digifysiska arbetssätt får du rätt vård i rätt tid på rätt nivå.

Hur kan digitala vårdgivare hjälpa patienter som har allergibesvär?

En patient kan vända sig till Kry för att få råd och hjälp vid besvär som misstänks bero på pollenallergi. När en patient vänder sig till oss gör vi en individuell bedömning baserat på dina symtom och det som framkommer under mötet. Precis som vid ett traditionellt vårdbesök förs journal och efter att en bedömning gjorts kan patienten komma att bli rekommenderad behandling. Om behov finns remitteras patienten vidare till specialistvård. Vi kan även erbjuda uppföljning och kontinuerlig vård för att säkerställa att patientens behov tillgodoses även efter det första mötet.

När tar Krys fysiska vårdcentraler över ett patientärende?

Även om du börjar din vårdresa hos oss digitalt via appen kommer vår erfarna vårdpersonal alltid se till att du kommer vidare till rätt vård. Anser de att du behöver vidare utredning, exempelvis ta tester, kommer du bokas in på ett fysiskt vårdbesök. Om de därefter anser att du behöver ytterligare utredning och behandling kommer du remitteras vidare till en specialistenhet. På Kry fångar vi upp dig som patient och ser helt enkelt till så att du får den vård du behöver.

Frågor? Läs mer om pollenallergi och hjälp hos Kry