Ta reda på vad du är allergisk mot

Misstänker du att du är allergisk, men är inte riktigt säker på vad som orsakar din allergi bör du boka tid hos läkare eller allergispecialist för att få en diagnos.

Din läkare kan diagnostisera din allergi och avgöra vad du är allergisk mot genom att ställa frågor kring dina symptom, vad som utlöser dem och genom att undersöka dig. Även om du kan få en diagnos enbart baserat på symptomen, behöver du få veta den exakta anledningen till allergin, därför görs även ett allergitest.

Det finns olika sätt att göra allergitest. Det vanligaste är att göra ett allergipricktest på huden. Då får man resultatet inom 15 minuter.

 

Så här går ett pricktest till:

1.

Ett antal droppar innehållande vanliga allergen, från till exempel pollen eller pälsdjur, placeras i en lång rad på underarmens insida.

2.

Med en lansett prickar man sedan genom alla droppar på huden. En ny lansett används för varje droppe. Överflödet av vätska torkas sedan bort.

3.

Efter 15 minuter är det dags att läsa av testet. Under väntetiden kan du få lite klåda på armen. Undvik att klia dig så att inte testresultatet påverkas.

4.

Sköterskan läser av resultatet. Om du är allergisk uppstår en rodnad och litensvullnad, ungefär som ett myggbett, där droppen av det ämne du är allergisk mot suttit. Visar pricktestet positivt för allergi kommer din läkare/ssk att diskutera möjliga behandlingsalternativ med dig.

Allergitest via blodprov

Läkaren kan välja att ta ett blodprov för att avgöra om du har allergi eller för att bekräfta ett resultat från ett pricktest. Blodprovet skickas till ett laboratorium och resultatet skickas till din läkare inom några dagar.

Precis som vid ett pricktest är syftet med testet att identifiera vilket allergen (ämne) du är allergisk mot.

Om du är allergisk kommer din kropp att försvara sig genom att börja tillverka antikroppar (IgE) som attackerar ett specifikt allergen. Mängden antikroppar mäts i ditt blodprov.

 

Mer om IgE och antikroppar

Antikropparna som orsakar den allergiska reaktionen kallas immunoglobin E (IgE). Din kropp producerar olika former av IgE för varje specifikt allergen, många av dessa specifika former av IgE kan mätas. Blodprovet mäter mängden antikroppar i blodet, om nivån är hög och ett identifierat allergen stämmer med dina allergisymptom, betyder det att du är allergisk.

En del mediciner påverkar resultatet vid pricktest. Din läkare kan därför välja att ta blodprov om du har en hudåkomma, äter medicin som tex. antihistamin eller om du har pågående allvarliga allergisymptom.

 

Osäker på om du ska boka läkarbesök?

Har du allergibesvär även efter att du tagit din medicin?

Gör vårt självtest »

Senast uppdaterad: 9 mars 2018