Så här går ett pricktest till

1.

Ett antal droppar innehållande vanliga allergen, från till exempel pollen eller pälsdjur, placeras i en lång rad på underarmens insida.

2.

Med en lansett prickar man sedan genom alla droppar på huden. En ny lansett används för varje droppe. Överflödet av vätska torkas sedan bort.

3.

Efter 15 minuter är det dags att läsa av testet. Under väntetiden kan du få lite klåda på armen. Undvik att klia dig så att inte testresultatet påverkas.

4.

Sköterskan läser av resultatet. Om du är allergisk uppstår en rodnad och litensvullnad, ungefär som ett myggbett, där droppen av det ämne du är allergisk mot suttit. Visar pricktestet positivt för allergi kommer din läkare/ssk att diskutera möjliga behandlingsalternativ med dig.

Senast uppdaterad tisdag, 21 februari 2017