Pollen från vår till höst

Pollensäsongen i Sverige kan delas in i tre perioder: Våren då lövträden blommar, sommaren med gräsets pollen samt sensommaren/hösten som är gråbons säsong. En av fyra svenskar lider av allergier som påverkar ögon och luftvägar. Hälften av dessa orsakas av gräspollen.

Gräspollen

De flesta gräsen har sin blomning under högsommaren och frisätter då sitt pollen i måttliga eller höga halter. Allra högst är halterna under varma, torra dagar med svag vind. Reagerar du på en typ av gräspollen är du oftast känslig mot flera. I värsta fall kan du ha allergisymtom ända från april till oktober, men för de flesta är besvären som störst under högsommaren då pollenmängderna vanligen är som högst. Till gräsfamiljen hör förutom ängsväxande gräs också våra sädesslag och vass. Det gör pollenfamiljen till en stor grupp och dess pollen stöter man på i de flesta utomhusmiljöer.

Trädpollen

Björken är ett av våra vanligaste lövträd med stor geografisk utbredning. Detta medför att det är vanligt med björkpollenallergi i Sverige. Dess säsong karaktäriseras ofta som kort men intensiv, men många personer med björkpollenallergi får också besvär av pollen från andra lövträd som al och hassel. Dessa har sin blomning tidigare än björken, och därför kan du som bor i södra Sverige få allergibesvär redan under den tidiga delen av våren. Störst andel trädpollen finner du generellt i södra delarna av Sverige men de lokala variationerna kan vara stora.

Gråbopollen

Gråbon blommar lite senare än gräsen och dess pollen ger vanligen allergibesvär mellan juli och september. Gråbon växer i hela landet utom inre delarna av norra Norrland. Gråbon är vanlig på öppen mark och du hittar den ofta vid vägkanter, gårdar och obrukad skräpmark. Även kryddväxter som åbrodd, malört och dragon hör till samma växtfamilj, så du som har gråboallergi kan få allergisymtom om du äter mat smaksatt med kryddväxter besläktade med gråbo.

Senast uppdaterad onsdag, 22 mars 2017