Webinar: Effektivt omhändertagande av allergiska patienter

Primärvården tar hand om flera stora folksjukdomar och utvecklingen av nära vård prioriteras. Vårdförlopp för allt fler sjukdomar utvecklas och klargör vilken vårdnivå som gör vad i vårdkedjan, vilket kan minska patientens lidande och spara tid och resurser i vården när sjukvård ges på ändamålsenlig nivå.

Vad innebär det för folksjukdomen allergi som drabbar var fjärde person? Många vänder sig till den nära vården, primärvården, för hjälp. Flera får behandling men har primärvården de verktyg som behövs för en effektiv allergibehandling? Vad ska primärvården göra och vad ska slutenvården göra?

Hur kan primärvårdens tid och resurser användas mest effektivt? Kan patientens och personalens tid sparas om primärvårdens mandat stärks?

I webinaret deltar beslutande politiker i stora regioner samt specialistläkare i allergologi och allmänmedicin för att diskutera vilka förutsättningar som krävs för en effektiv allergivård.

Varmt välkomna att följa diskussionen live den 5 juni kl 12:15-13:00 genom att klicka på länken nedan.

Anmäl dig här


Medverkande:
Anna Mannfalk (m), regionråd, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Karin Fälldin (c), regionråd, ordförande Primärvårdsnämndens folkhälsoberedning, Region Stockholm
Göran Larsson (mp), ordförande Närhälsans styrelse, Västra Götalandsregionen
Hanna Sandelowsky, docent och specialistläkare, allmänmedicin, Stockholm.
Karl Gårdfeldt, specialistläkare, allmänmedicin, Göteborg
Pär Gyllfors, med dr, specialistläkare, allergologi, Stockholm

Reletarade nyheter

Alla nyheter

05 mar - 2024.

Färre allergiska med ny nationell handlingsplan

Just nu plågas många av pollenbesvär – var tredje svensk är allergisk och 800 000 har astma. Nu ska en nationell handlingsplan av finsk modell tas fram för att färre ska bli sjuka.

19 jul - 2023.

Allergier och digital vård

Visste du att du kan hitta information om såväl digitala som fysiska vårdgivare på Pollenkoll?