Just nu – Öppet hus med allergipricktest

17 sep - 2019

Pollenkoll arrangerar öppet hus med allergipricktest i samarbete med läkarmottagningar.

 

Allergipricktest – Så går det till
Under ett allergipricktest testas allergiska reaktioner i huden genom att en lösning innehållande det allergiframkallande ämnet droppas på underarmen. En sköterska prickar sedan ytligt huden där droppen placerats för att lösningen ska gå in i huden. Undersökningen gör inte ont och efter 15 minuter kan man läsa av resultatet. Om du är allergisk uppstår en rodnad och liten svullnad, ungefär som ett myggbett, där droppen av det ämne du är allergisk mot suttit. Visar pricktestet positivt för allergi kommer din läkare/sköterska att diskutera möjliga behandlingsalternativ med dig.

Att genomföra ett allergipricktest tar bara några minuter och resultatet går att läsa av efter 15 minuter.

Läs mer  om hur allergipricktest funkar