Just nu – Välkommen på en allergidag

17 sep - 2020

ALK Nordic/Pollenkoll.se sponsrar allergidagar. Vid dessa tillfällen kan exempelvis allergiutredning, allergidiagnostik och spirometri (lungfunktionstest) erbjudas samt information om allergiska sjukdomar. Det är kliniken själva som bestämmer vad som erbjuds vid respektive tillfälle.