Just nu – Välkommen på en allergidag

06 apr - 2021

ALK Nordic/Pollenkoll.se sponsrar allergidagar. Vid dessa tillfällen kan exempelvis allergiutredning, allergidiagnostik och spirometri (lungfunktionstest) erbjudas samt information om allergiska sjukdomar. Det är kliniken själva som bestämmer vad som erbjuds vid respektive tillfälle.

Snabbfråga