Medicinsk rådgivning online via Medicheck

 

Vem träffar jag?

På Medicheck träffar du läkare som är specialist på just din sjukdom, i detta fall allergi, och som kan bemöta dina behov. Samtliga specialister har svensk läkarlegitimation och minst fem års klinisk erfarenhet inom sitt specialistområde. Varje läkare jobbar efter de riktlinjer som gäller för respektive sjukdom.

Du blir kostnadsfritt hänvisad till den ordinarie vården om ditt ärende är ovisst och läkaren inte kan ge dig en säker rekommendation.

 

Patientsäkerhet och sekretess

Kommunikationen mellan dig och din läkare är krypterad och säker så att ingen obehörig kan ta del av samtal och meddelanden. Dina personuppgifter och den dokumentation du har sparat i Medicheck omfattas av sekretess och hanteras på samma sätt som i den ordinarie vården.

 

Vad kan en allergispecialist erbjuda för hjälp?

  • Kunskap och fördjupning inom astma och allergi
  • Tips och råd om hur du hanterar dina besvär i vardagen
  • Hur du kan minska besvären utan att medicinera – vad du behöver undvika och vad du kan utsätta dig för
  • Råd och stöd kring hur du hanterar och går vidare med din behandling
  • Hjälp med att hitta rätt kombination av läkemedel

 

Vanliga frågeställningar inom astma och allergi som MedCheck kan hjälpa dig med:

  • Bedöma din allergi och uppskatta om det finns är stor risk för allvarliga reaktioner
  • Om allergivaccination kan hjälpa dig
  • Val av lämpliga läkemedel för just dina allergibesvär
  • Hur du förebygger allergi

 

Gå vidare till Medicheck »

Du lämnar pollenkoll och länkas vidare till Medichecks hemsida