Centrallasarettet Västerås, allergimott.

Telefon: 021-17 38 62

Adress: Adelsogatan

Postnummer: 721 89

Stad: Västerås

Information:

Allergimott. vid ÖNH-kliniken

Telefontid: tisd 14.00-15.00. Fred 08.00-09.00
Remiss o övrig utredning: remiss krävs eller egen vårdbegäran. Basalutredning via familjeläkare först

Karta & vägbeskrivning