Frågor och svar om pollenallergi och behandlingar

Här hittar du svaren på några vanliga frågor. Undrar du över något annat så får du gärna kontakta oss på mail eller telefon!

Varför erbjuds inte jag allergivaccination av mitt landsting?

Möjligheten att få allergivaccination varierar stort över landet. Antalet personer som allergivaccineras i Halland är fem gånger så många som i de landstingen med lägst antal allergivaccineringar. Detta beror troligen på att landstingen prioriterar allergivården olika i olika landsting och att få allergologer utbildas, vilket är olyckligt med tanke på denna stora patientgrupp. Många allergiker lider i onödan på grund av att de inte erbjuds allergivaccination. Landstingen behöver se över sin allergivaccinationsberedskap för att kunna hjälpa denna stora patientgrupp till en ökad livskvalitet. Det skulle vara till fördel för både patient och samhälle.

Finns det några biverkningar?

Eftersom sprutorna och tabletterna innehåller ämnen som kroppen är allergisk mot, finns en naturlig risk för olika typer av allergiska reaktioner. Den vanligaste är klåda och rodnad vid injektionsstället, eller i munnen vid tablettbaserad behandling. Mindre vanligt är irritation i ögonen, nästäppa eller astmabesvär. I sällsynta fall kan kroppen reagera med en allergisk chock. Därför ska man alltid vänta på mottagningen 30 minuter efter sprutan. Om man använder tabletterna ska den första tabletten tas på läkarmottagningen, men sedan kan tabletterna tas utan övervakning i hemmet.

Hur effektiv är allergivaccination?

Mer än 80 % av de som behandlas med allergivaccination upplever en klar förbättring i sin allergi och en del blir helt fria från besvär. Till skillnad från vanlig symtomlindrande allergimedicin som bara hjälper för stunden, så har allergivaccination en varaktig effekt och en potential att hindra en fortsatt allergiutveckling. Allergi är en folksjukdom med många drabbade och ett större användande av allergivaccination skulle leda till en ökad livskvalitet för många allergiker. Det är en stor grupp människor vars sjukfrånvaro och nedsatta produktionsförmåga, på både arbetet och i skolan leder till stora kostnader för samhället. Det är t.ex. bevisat att ungdomar som har pollenallergi får sämre skolresultat . Om fler fick allergivaccination skulle det innebära stora möjligheter i form av ökad livskvalitet och minskade kostnader för samhället.

Hur länge varar effekten?

Avslutad behandling ger kvarvarande effekt i flera år. I vetenskapliga studier har man sett effekt i upp till sju år efter avslutad behandling med injektioner. Längre än så har man inte kontrollerat. Allergivaccination i tablettform är en nyare behandlingsform och det finns publicerades data som visar att även allergivaccination i tablettform har bibehållen effekt efter avslutad behandling.

Måste man behandlas med injektioner?

Nej, sedan 2007 kan du som gräspollenallergiker även få vaccinet i tablettform. Du tar då en tablett dagligen och kan sköta det själv hemma utan läkarbesök.

Vad är skillnaden mellan allergivaccination och behandling med symtomatisk allergimedicin?

Vanlig symtomlindrande allergimedicin behandlar bara symtomen av allergin medan allergivaccination behandlar orsaken till besvären och gör att du får förutsättningar att helt bli av med dina besvär.

Vilka andra effekter har behandlingen?

Har du en allergi, är det lätt hänt att nya allergier eller astma utvecklas. Allergivaccination kan motverka denna utveckling (enbart visat med injektionsbehandling).

Kan allergivaccination bota min allergi?

Allergivaccination är idag den enda behandlingen som påverkar orsaken till allergi och därmed har potential att faktiskt bota sjukdomen. Den botar inte alla till 100 %, men de allra flesta blir bättre och behöver mindre av sin vanliga medicin.

Fungerar vaccinationen även mot födoämnesallergier?

Det finns än så länge inte någon allergivaccination mot födoämnesallergier.

Mot vilka allergier kan vaccinationen ges?

Pollen (gräs och lövträd), pälsdjur (katt, hund och häst), bi- och getinggift samt kvalster.

Varför använda allergivaccination?

Allergivaccination behandlar orsaken till allergin. När du behandlas med allergivaccination minskar eller förhindrar du helt de allergiska besvären i t.ex. ögon, näsa och lungor. Denna behandling kan därför höja livskvaliteten för allergiker. Fler allergiker som blir av med, eller får minskade besvär innebär också en förbättrad samhälls-och landstingsekonomi till följd av minskad sjukfrånvaro och behov av färre läkarbesök.

Hur snabbt verkar behandlingen?

Effekten kommer vanligtvis efter några månaders behandling. Du som påbörjar behandlingen på hösten eller vintern, kommer således att få effekt följande pollensäsong. Ju tidigare behandlingen startar innan t.ex. pollensäsongen, desto bättre effekt får du av allergivaccination redan första säsongen.

Hjälper allergivaccination mot astma?

Är astman allergisk, finns det goda chanser att den blir bättre av en allergivaccination. Vaccinationen kan även motverka att allergin utvecklas till astma. Detta är dock än så länge inte visat med allergivaccination i tablettform utan gäller enbart för den traditionella injektionsbehandlingen.

Hur fungerar allergivaccination?

Allergivaccination påverkar immunförsvaret där grundorsaken till allergin finns. Den förändring som sker i immunförsvaret minskar kroppens reaktioner mot de ämnen du är allergisk mot. Då orsaken till allergin behandlas har det även visats sig att risken för att utveckla astma och nya allergier minskar.

Hur går allergivaccination till?

Behandlingen går till så, att du får sprutor eller tabletter med det ämne som du är allergisk mot. Inledningsvis ges veckovisa injektioner med små doser och därefter höga doser var sjätte vecka i tre till fem år, för att bygga upp ett långvarigt skydd. Om du får allergivaccination i tablettform tar du en tablett om dagen under 3 år.

Hur många allergiker borde erbjudas allergivaccination?

Ca 200 000 svenskar blir inte av med sina allergiska besvär trots att de tar symtomlindrande allergimedicin och borde därför erbjudas allergivaccination.

Vilka bör behandlas med allergivaccination?

Allergiker som upplever sina allergisymtom som besvärande trots att de tar sin symtomlindrande allergimedicin bör erbjudas allergivaccination av sitt landsting. Allergivaccination brukar ges till personer som inte lindras optimalt av sin vanliga allergimedicin. Behandlingen ges även när allergierna påverkar patientens sociala liv eller arbetsliv. En del är allergiska mot exempelvis gräspollen, så att hela våren och sommaren förstörs. Man kanske stöter på djur hos släkt och vänner eller tvingas stanna hemma från jobb eller skola för att andra har djur hemma. Även de som har drabbats av en livshotande reaktion vid bi- eller getingstick, brukar erbjudas behandlingen.

Vad är Allergivaccination

Allergivaccination är en behandling som påverkar immunförsvaret. Genom denna behandling ”omprogrammeras” immunförsvaret så att det inte reagerar på det du är allergisk mot. Det gör att allergin minskar eller i bästa fall försvinner helt.

Vad är allergi

Immunförsvarets uppgift är att skydda kroppen mot bakterier, virus, svampar och parasiter. Hos en del reagerar immunförsvaret dock även på ämnen som normalt är ofarliga. Det är det som kallas allergi.

Hur gör jag för att få allergivaccination?

Allergivaccination ges på allergimottagningar samt en del vårdcentraler och läkarmottagningar. Prata med din läkare och be att få allergivaccination om du inte känner lindring av din symtomlindrande allergimedicin. Allergivaccination brukar ges till personer som inte lindras optimalt av sin vanliga allergimedicin. Behandling ges även när allergierna påverkar patientens sociala liv eller arbetsliv. Under avsnittet "här finns hjälp" kan du hitta mottagningar dit du kan vända dig för att få hjälp. Om du nekas behandling trots att du upplever svåra allergiska besvär kan du som patient välja att söka vård hos en annan vårdgivare eller i ett annat landsting.