Välkommen till öppet hus med allergidag hos Eszter Fabian Barnmedicin

04 sep - 2020

Välkommen till en allergidag hos Eszter Fabian Barnmedicin
Den  22 sept, 21 okt och 18 nov kl 9-15  håller Eszter Fabian barnmedicin öppet hus för barn/ungdomar 5-20 år i sällskap av förälder. Vi erbjuder allergiutredning samt information om behandlingar. Boka plats idag – föranmälan krävs!

Besväras ditt barn av allergi (pollen, kvalster eller pälsdjur)?
Många går igenom sommarhalvåret med kliande ögon och hals, rinnande näsa och eviga nysattacker. Skolan – och kanske värst av allt – sommarlovet blir lidande. Andra går igenom större delen av året med förkylningsliknande symptom, något som kan orsakas av kvalster eller pälsdjursallergi. Om ditt barn inte får tillräcklig lindring av sin vanliga allergimedicin kan det finnas andra alternativ.

Anmälan
För att kunna planera dagen på bästa sätt vill vi att du föranmäler dig och ditt barn. Anmälan gör du som förälder genom att ringa oss på 031-16 25 40 (telefontid: kl 08.15 – 09.00 samt kl 13-13:30 alla dagar utom tors) eller genom att besöka www.eszterfabian.se

Adress:
Eszter Fabian Barnmedicin
Södra Vägen 27,
411 35 Göteborg

Allergidagen sponsras av ALK Nordic/pollenkoll.se som finns på plats under dagen