Barn, pollenallergi och behandlingar

De senaste decennierna har allergi hos barn och unga ökat. Idag lider vart tionde barn i skolåldern och två av tio småbarn av allergisk astma. Var femte tonåring besväras till olika grad av allergi mot främst pollen och pälsdjur.

Lätt allergi

I dag finns behandlingar som oftast leder till att besvären minskar, men problemet för många föräldrar är att hitta rätt behandling för sitt barn. Om besvären är små räcker det ofta att undvika allergen barnet inte tål. Vissa allergener är enkla att undvika, som till exempel livsmedel och djur. Andra, som pollen från björk och gräs, är förstås svårare. Även om korsreaktioner är vanliga så är pollenallergi säsongsbunden. För många är det dock en klen tröst eftersom sommarhalvåret med pollensäsongen är en jobbig tid. Försämrade skolresultat, dålig sömn och allmän trötthet är pollenallergins riktigt negativa sidor. Att inte kunna njuta av sommarlovet är en annan.

Medelsvår allergi

Om barnet inte kan undvika ett allergen eller om symtomen är besvärliga behövs medicinering. Det finns många olika typer av symtomatiska läkemedel, till exempel antihistaminer. Symtomatiska läkemedel ger bara lokal symtomlindring, därför måste många ta flera olika mediciner för att lindra alla sina symtom. För en pollenallergiker är det inte ovanligt att ha ett preparat för kliande ögon, ett annat för rinnande näsa och ett

Svår allergi

Många barn har så pass besvärande pollenallergi att symtomatiska läkemedel inte har tillräcklig effekt. För dem finns allergivaccination, den enda behandlingen som både angriper orsaken till allergin och lindrar symtomen. En allergivaccination kan ges både som injektioner med sprutor och som tabletter. Vaccination ges till barn från 5 år.

Pricktest

För att fastställa vad ditt barn är allergiskt mot gör allergiläkaren ett pricktest. Här kan du läsa hur ett pricktest går till – läs gärna igenom tillsammans med ditt barn.

Senast uppdaterad torsdag, 23 mars 2017