Allergivaccination – behandlar orsaken till allergin

Tar allergin över ditt liv? Under pollensäsongen är det många som lider av sin allergi och blir extremt trötta och tappar energi.

Allergibesvären kan påverka nattsömnen och orsaka trötthet dagtid, men även påverka förmågan att fokusera eller koncentrera sig på jobbet. Träning och andra aktiviteter kan bli lidande och man kan under en period känna sig socialt isolerad. För barn och ungdomar kan allergibesvären påverka inlärningen och prestationerna i skolan negativt.

Många allergiker behöver ta sin allergimedicin regelbundet varje pollensäsong. En del blir hjälpta av det, men är du en av dem som upplever att du fortfarande har jobbiga besvär trots att du tar din allergimedicin eller att du hela tiden måste öka dosen? Då kan det vara dags att överväga om allergivaccination kan vara något för dig.

Allergivaccination kallas även hyposensbehandling eller allergen immunterapi. Det är den enda behandlingen som angriper själva orsaken till allergin.

Utred din allergi. Här kan du söka hjälp »

För vem passar allergivaccination?

Allergivaccination kan vara aktuellt vid följande:

 • Om man har hösnuva och/eller allergisk astma.
 • Om man har hösnuva och börjar få besvär från lungorna, såsom hosta och täthet i bröstet.
 • Om man upplever allergisymtomen som besvärande, trots att man tar sina ordinerade mediciner.
 • Om man under längre perioder är helt beroende av symtomlindrande mediciner.
 • Om man har biverkningar från den symtomlindrande medicinen.
 • Om man har reagerat kraftigt på stick från bi eller geting.

Allergivaccination i tablettform för gräspollenallergi finns för vuxna och för barn från fem år. Injektioner kan också ges från 5 år. Din läkare avgör om allergivaccination är en lämplig behandling för dig.

 

Hur fungerar allergivaccination?

Vid allergivaccination tillför man kroppen det allergen (ämne) du är allergisk mot. Den verksamma substansen framställs av naturens egna material,  till exempel gräs- eller björkpollen.

Genom att utsätta ditt immunsystem för en kontrollerad mängd allergen så vänjer du din kropp att gradvis öka toleransen mot allergenet.Immunologisk tolerans innebär att immunsystemet inte längre reagerar på det utlösande allergenet. Dina allergisymptom avtar och behovet av annan allergi- och astma medicin minskar.

Effekt uppnås normalt efter några månader, men behandlingen pågår som regel i 3 år. Det kan tyckas vara en lång behandling men det tar lång tid att styra om immunsystemet. Eftersom allergivaccination inte bara lindrar symptomen utan även behandlar orsaken så är det viktigt att man fullföljer hela behandlingstiden även om man känner sig bättre. Annars kan immunsystemet ställa tillbaka sig.

Det finns även ett tydligt samband mellan allergi och astma. Det har visat sig att allergivaccination kan förebygga astma och nya allergier. Studier med injektionsbaserad allergivaccination har visat att risken för att hösnuva utvecklas till allergisk astma halveras. Vidare är det också visat att man med injektionsbehandling minskar risken att utveckla nya allergier.

Målet med behandlingen är du ska kunna njuta av vår och sommarperioden utan besvärliga allergisymptom.

 

Vilka typer av allergivaccination finns det?

Allergivaccination kan administreras på 2 sätt:

 • Tabletter; Vid gräspollenallergi och kvalsterallergi finns det numera tabletter. Effekten av en tablettbehandling är lika bra som vid behandling med injektioner men biverkningarna är lindrigare. Den vanligaste reaktionen vid tablettbehandling är klåda i munnen i samband med tablettintaget, men efter en kort tids behandling ökar toleransen och obehaget försvinner (i de flesta fall).

  Tabletten är snabblöslig och placeras under tungan.  Den första tabletten tas alltid på läkarens mottagning för att försäkra att tabletten tas på rätt sätt och för att ge möjlighet att diskutera eventuella biverkningar med läkaren. Tabletten tas dagligen och behandlingen pågår under tre år. Samma dos används under hela behandlingstiden.

  Vanligast är att man påbörjar behandling under höst och vintermånaderna för att uppnå  effekt kommande pollensäsong men med tablettbehandling går det även att starta i pollensäsong. Rådgör med läkare vad som är lämpligt i ditt fall.

 • Injektioner; Vid behandling med injektioner startar man med en mycket låg dos som sedan gradvis ökas allt eftersom kroppens tolerans ökar. Det är vanligt att man vaccineras med 1–2 allergener samtidigt, men det går även att vaccinera med 3–4 allergen. Injektionerna ges hos läkaren och består av två faser, uppdoseringsfas och underhållsfas. Uppdoseringen pågår normalt i 7–15 veckor med injektion en gång i veckan. När underhållsdosen är nådd övergår behandlingen i underhållsfasen som innebär att man får injektion en gång var 6:e–8:e vecka.

  För att minska risken för allergiska reaktioner är det viktigt att man är frisk och symptomfri innan injektionen. Känner man sig inte frisk bör detta diskuteras med sjuksköterskan före besöket på mottagningen. På mottagningen får man svara på frågor om allmäntillståndet och blåsa i en PEF-mätare för att kontrollera lungfunktionen före injektionen.

  Injektionen ges normalt i överarmen där vaccinet sprutas in under huden. Det kan spänna lite i armen, precis som vid en vanlig injektion. Efter injektionen måste man vänta på mottagningen i 30 minuter och vara observant på eventuella allergiska symptom. Känner man minsta obehag skall vårdpersonal omedelbart kontaktas. När 30 minuter gått undersöks injektionsstället och man kontrollerar allmäntillståndet och man får även blåsa i PEF-mätaren igen.

  Samma dag som man har fått injektionen ska fysisk aktivitet, varma bad och alkohol undvikas. Man kan även uppleva trötthet samma dag som man får injektionen.

  För att få ett bestående skydd krävs det att behandlingen fortgår i ungefär tre år, vid allergi mot insektsgift kan behandlingstiden vara längre.

  Vanligast är att man påbörjar behandling under höst och vintermånaderna för att få effekt kommande pollensäsong men det går även att starta i pollensäsong. Rådgör med läkare vad som är lämpligt i ditt fall.

 

”Pollenspruta/allergispruta”

Kortison ges ibland inför en pollensäsong i form av intramuskulär injektion. Dessa kortisoninjektioner blandas ibland ihop med allergivaccination men de verkar helt olika.

Kortisoninjektioner dämpar symptomen av allergi i någon till några veckor genom att dämpa inflammation i hela kroppen, men pga. biverkningar på lång sikt ( t.ex. ökar risken för att utveckla en diabetessjukdom) så rekommenderas inte längre denna behandling mot hösnuva.

Hur stora besvär har du av din allergi?

Gör vårt självtest »

Senast uppdaterad: 9 mars 2018