Inte nöjd med din behandling?
Vinnaren kommer att presenteras i augusti månad.

ALK, Box 10073, 434 21 Kungsbacka, Besök: Smörhålevägen 3, Tel 0300-185 45, infose@alk.net, www.alk.se

Här finns hjälp

Har ditt barn rätt behandling?